A Gregorian memorial to female victims of violence.

De Martyred Virgins, Maagd-Martelaressen, is een ritueel waarin gregoriaanse gezangen over martelaressen en gesproken teksten over vrouwenmisbruik worden afgewisseld. Wat begon als een project rond de heilige martelares Agnes en alle andere martelaressen die door de katholieke kerk geheiligd zijn, heeft zijn beslag gekregen in een gezongen monument waarin het geweld tegen alle vrouwen, over de gehele wereld, herdacht wordt. Agnes is het prototype is van een lange rij van martelaressen in het christendom.  Omwille van haar maagdelijkheid (de keuze voor lichamelijke integriteit) werd zij verkracht en met geweld omgebracht. De schending van deze integriteit vindt ook nu nog en overal plaats in seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes. Het bijzondere van The Martyred Virgins is dat het niet louter historiserend is: het gaat niet alleen om vrouwen die voor hun geloof stierven, zelfs niet alleen om vrouwen die vanwege het christelijk geloof aangetast werden in hun maagd-zijn.  Waarheid en fictie rond de martelaressen zijn in de eerste eeuwen van het christendom verstrengeld geraakt. Het betreft ook de vrouw en haar positie in de huidige maatschappij en daarmee wordt het oude gregoriaans wordt in een moderne context geplaatst.

Met de gekozen ingrijpende bijbel- en hedendaagse teksten, vormt deze cd een ritueel van compassie, confrontatie en perspectief. Toonbeelden van moed en zuiverheid worden bezongen, niet ter verheerlijking maar ter heiliging.  Het ‘Christus factus est’  en het ‘Ave verum corpus natum’ staan als licht en tegelijk als schaduw tegen het hemelgewelf geprojecteerd. Voor menig luisteraar een ervaring van bewogenheid en in beweging komen. Met het zingen in processie van de litanie van vele vrouwelijke heiligen met het alsmaar herhalende ‘Ora pro nobis’ en het biddend zingen van ‘Te rogamus audi nos’ ter behoeding van valstrikken, wordt een krachtig en uitnodigend ritueel neergezet.

De cd werd op 30 maart 2012 aangeboden aan de voorzitters van de commissies Samsom en Deetman, die zich buigen over seksueel misbruik. Opbrengst van de cd gaat deels naar een ‘Blijf-van-mijn-lijf’ huis in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

“Met ‘The Martyred Virgins’  zet Karolus Magnus een nieuwe stap in de concrete vormgeving van haar credo. Het heeft ook vandaag nog wat te zeggen”. Bespreking door: A. Vernooij in het Gregoriusblad.

“Een heel prachtige en in zijn opzet nogal ontroerende cd. Je hoort er onaards mooi gezang op in het Latijn, de lingua franca van het verleden, en verschrikkelijke getuigenissen die sereen voorgelezen worden in het Engels, de lingua franca van vandaag’’. Marjoleine de Vos in NRC van 27 maart 2012.

“Een indrukwekkend, louterend klankritueel, een waardig monument voor vrouwen van alle tijden die slachtoffer zijn van geweld”. Martin J.M. Hoondert in het tijdschrift VIEREN, no 1 jaargang 2012

“Het zachte gregoriaans, eerste klas uitgevoerd door de mannen wordt in deze context soms als snijdende messen, onontkoombaar. Kortom. hier is een cd waarvan je in meerdere opzichten de rillingen over de rug lopen”. Katrijn Kuypers in het Tijdschrift voor gregoriaans.

”De Schola Cantorum Karolus Magnus staat garant voor originele producties en programma’s, maar met deze cd overtreffen zij zichzelf”. Bespreking door Thomas Op de Coul op www.muziekweb.nl.

“Karolus Magnus zet een zeer verrassend en tegelijk zeer indringend portret neer van de vergeten, mishandelde vrouw in 2000 jaar christendom’’. Frank Bosman op www.katholiek.nl

“Voor de vroege kerk vormden de martelaressen een probleem. Ze waren voor hun geloof gestorven, en dus geloofshelden, maar ze waren vaak ook verkracht. De kerk had daar een oplossing voor: Deze vrouwen waren ‘in de geest maagd gebleven’. Zo werden zij geheiligd als maagden. “. Dirigent Stan Hollaardt in Volzin.

“Dit zijn duidelijk hoorbaar zangers die kunnen lezen en schrijven met dit repertoire en die de grote concentratie die er van uitgaat moeiteloos kunnen overbrengen”. Marcel Bijlo in Klassieke zaken.

De liturgische gezangen voor maagden martelaressen worden op de CD tot een monument voor vrouwen die door de eeuwen heen verkracht en mishandeld werden”. Reactie van Jan Stuyt (S.J.), deken van Nijmegen.

Internationaal: “Un concept fascinant”, oordeelde Christophe Bourseillern over The Martyred Virgins. ‘’Ein Album das in seiner Intensität und Aktualität überrascht”, stond te lezen in een Duitstalig vaktijdschrift. Lees verder..

Terug