Een afscheid in stijl

De Schola Cantorum Karolus Magnus zingt de eenstemmige gregoriaanse muziek die eeuwenlang in kerken en kloosters heeft geklonken. De verstilde, meditatieve en vertroostende gregoriaanse gezangen, die de eeuwen in zich bergen, lenen zich bij uitstek voor een uitvaart.

De gregoriaanse gezangen die de Schola bij uitvaarten ten gehore brengt, zijn vervuld van het vertrouwen dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat ons leven en sterven is ingebed in de dood en opstanding van Christus.

Het is steeds meer gebruikelijk dat mensen tijdig nadenken over de vormgeving van hun eigen uitvaart en hun wensen daaromtrent vastleggen. Het is goed te weten dat ook de zang door Schola Cantorum Karolus Magnus deel kan uitmaken van uw specifieke wensen. Zo treedt de Schola niet alleen op in kerken en crematoria, maar ook op andere plekken waar het afscheid plaatsvindt.

Neem gerust contact met ons op om uw wensen kenbaar te maken of te bespreken.

Hieronder enkele voorbeelden van gezangen zoals wij die regelmatig bij een uitvaart ten gehore brengen. Ze staan ook op onze cd met requiemgezangen ‘Media Vita’, die u eventueel ter nagedachtenis aan uw familie aan zou kunnen bieden.

 

Praktische zaken
De dirigent overlegt met de familie en de voorganger over de teksten en gezangen die voor de uitvaart gekozen worden. Op verzoek is de Schola bereid om naast het gregoriaans ook Nederlandstalige liederen te zingen.
In een uitvaartdienst zingen wij met vijf tot tien zangers. Wij zijn gekleed in zwart kostuum of rode tunica, al naar gewenst wordt. Kosten vanaf  € 450,-.

 

Hier leest u enkele persoonlijke reacties.

 

Via deze LINK kunt u vragen stellen of een verzoek doen in verband met een komende uitvaart of afscheidsviering.