Als gevolg van Corona en de in dat verband getroffen maatregelen, worden uitvaarten thans o.l.v. de dirigent gezongen door een groep van vier zangers.

 

Wenst u een stemmig afscheid voor een overledene?

De Schola Cantorum Karolus Magnus zingt de eenstemmige gregoriaanse muziek die eeuwenlang in kerken en kloosters heeft geklonken. Het is een meditatieve vorm van kerkmuziek die veel ouderen van katholieken huize vertrouwd in de oren klinkt. De Schola biedt aan de muzikale begeleiding te verzorgen bij kerkelijke uitvaarten en vieringen in crematoria.

De gregoriaanse gezangen die de schola bij uitvaarten ten gehore brengt, brengen hoop en leven doordat zij uitgaan van de overtuiging dat de dood niet het laatste woord heeft. Een gregoriaans afscheid brengt de Paasgedachte tot leven: met de dood is het niet afgelopen; wij mogen erop vertrouwen eens met Christus te zullen verrijzen.

 

Hieronder enkele voorbeelden van gezangen zoals wij die regelmatig bij een uitvaart ten gehore brengen. Ze staan ook op onze CD ‘Media Vita’.

 

Praktische zaken

Als de Schola in een uitvaartdienst optreedt, zijn steeds vijf tot tien zangers aanwezig. Op verzoek zijn wij bereid om ook enkele Nederlandse liederen te zingen. Wij zijn gekleed in zwart kostuum of in rode tunica, naar de wens van de overledene of de nabestaanden. Kosten vanaf € 350.

 

Contact

Via onze contactpagina kunt u vragen stellen of een verzoek doen in verband met een komende uitvaart of afscheidsviering.

U kunt ook bellen met dirigent Stan Hollaardt: 024 3581966. Hij is de centrale persoon bij een uitvaart waarbij de Schola gevraagd is te zingen. Hij legt en onderhoudt het contact met de uitvaartondernemer, met de familie en ook met de pastor of uitvaartbegeleider die voorgaat in de dienst. Hij gaat op zoek naar passende teksten en gezangen bij de dienst of schrijft ze zelf.

Hier leest u enkele persoonlijke reacties.