De Schola zingt het gregoriaans zowel in de context van een kerkelijke viering als bij wijze van concert.

Ieder jaar zijn er enkele vaste momenten waarop de Schola het gregoriaans ten gehore brengt:

Daarnaast zijn er cd-presentaties.

Om de 2 à 3 jaar komt de Schola met een nieuw project. Dan wordt een nieuw programma samengesteld, waarvan bovendien een cd-opname wordt gemaakt; er wordt over gepubliceerd en eromheen worden concerten gegeven.

Concerten kunnen ook op verzoek gegeven worden. Zo zong de Schola in 2016 op het internationale kunstenfestival ‘The Guess Who’ in Utrecht, leverde zij een muzikale bijdrage bij de aanbieding van het rapport van de Commissie Deetman over seksueel misbruik binnen de R.K. kerk, werd zij gevraagd het jubileum op te luisteren van een organisatie die culturele reizen verzorgt, en werd zij uitgenodigd te komen zingen bij de internationale kapittelbijeenkomst van de Norbertijnen in Gennep.

Graag laat de Schola zich uitnodigen voor plaatselijke evenementen — zoals in 2019 in Museum De Locht in Melderslo (Limburg) of bij de Mariken ommegang, die in 2018 opnieuw tot leven werd gewekt. In overleg met de opdrachtgever wordt er dan een programma geheel op maat samengesteld en uitgevoerd. Naast optredens op vele plaatsen in Nederland vonden concerten plaats in België (festival van Watou), Frankrijk, Duitsland  en Italië.

Frequent wordt de Schola benaderd om te zingen bij een uitvaart.

 

Een ruime keuze

In de loop der jaren heeft Karolus Magnus een aantal projecten ontwikkeld die op aanvraag op locatie kunnen worden uitgevoerd. De meeste programma’s duren ongeveer een uur, maar zijn ook uit te breiden of in te korten en toe te snijden op wensen die ter plekke leven. Zo kan Karolus Magnus een programma aanbieden:

 • over Maria;
 • rond Allerzielen;
 • met gregoriaanse advents- en/of kerstliederen;
 • over het gregoriaans in de Divina Commedia van Dante;
 • voor de Passietijd en Pasen;
 • over het beeld van Christus door de eeuwen heen;
 • over geloofsverkondigers in de Lage Landen, zoals Willibrordus, Lebuïnus en Norbertus, met aan hen gewijde getijdengezangen;
 • over Karel de Grote, die voor de verbreiding van het gregoriaans van grote betekenis is geweest;
 • over aantasting van de menselijke integriteit — met name over het geweld tegen vrouwen: ‘The martyrd virgins’
 • over Titus Brandsma;
 • over de vluchtelingenproblematiek.

Vaak vinden onze concerten plaats in een kerk, maar dat is niet per definitie zo. Zo maakten we een programma bij middeleeuwse schilderijen over o.a. de heilige Lucia in museum Booijmans van Beuningen; en staan we elk jaar in de open lucht stil bij Sint-Walrick, bij de naar hem genoemde kapelruïne in Overasselt.

voor boekingen klikt u hier