Aan het Gebroeders van Limburgfestival, dat ieder jaar eind augustus in Nijmegen wordt gehouden, levert de schola al langere tijd doorgaans drie muzikale bijdragen. Er wordt op zondagochtend gezongen in de Stevenskerk tijdens de oecumenische viering, waaraan ook andere koren hun medewerking verlenen. De scholaleden trekken tijdens de Blijde Incomste mee in de processie in de middag. Meestal vindt diezelfde middag dan ook nog een afzonderlijk concert plaats dat de schola graag in het teken stelt van de getijdengebeden.  Op het repertoire staan, naast de metten van Sint-Willibrord en de metten van Sint-Lebuïnus, ook de Mariavespers. De schola brengt die graag ten gehore.