Bestuur: Gerard Pieters, voorzitter;  André Weel, penningmeester; Edo Fennema, secretaris; Henk Gols, toegevoegd bestuurslid.

DirigentStan Hollaardt.

Zangers: Gé Creemers, Jan Ermers, Edo Fennema, Stef Geurts, Henk Gols, Gerard Pieters, Sander Ram, Marcel de Ridder, Arno Theune, Jos Verhagen, André Weel en Peter Zandvliet.

Ereleden: pater Augustinus Hollaardt OP (1999) († 17 juli 2012); Jan Bernards (2004) († 25 juli 2013).

Leden van verdienste: Toon Friederichs (1999) († 10 mei 2009); Simon Evers (2002); Ton Bertrand (2007); Jan Timmermans (2018); Jo van de Meijden (2018) († 7 april 2021); Koos Leemker (2023).

Penning van verdienste: Stan Hollaardt (2022); Jos Verhagen (2022).

 

Secretariaat: Hindestraat 11, 6531 KG Nijmegen
Telefoon: 024-3540264‬; mobiel 06-10310481‬

 

CONTACT

 

 

De Schola is niet aan een bepaalde kerk verbonden. Ze zingt op verzoek of op eigen initiatief, zowel bij kerkelijke als niet-kerkelijke gelegenheden.

De Schola respecteert de privacy van allen van wie de persoonsgegevens bij de Schola bekend zijn. Daartoe heeft de Schola een privacybeleid geformuleerd.

Er is geen sprake van beloning van bestuur, zangers en directie; de vereniging heeft geen personeel.

Rekeningnummer (IBAN) NL 90 TRIO 0320 4159 96
ten name van Schola Cantorum Karolus Magnus