De leiding van de Schola Cantorum Karolus Magnus is sinds 1990 in de zeer vakkundige handen van dirigent Stan Hollaardt. Belangrijke drijfveer van Stan is zijn zangers uit te dagen op een zo hoog mogelijk persoonlijk niveau te komen en hen daar de juiste wegen voor te wijzen.

Stan Hollaardt is met passie voor muziek geboren. Voor zijn vader, zijn broers en zus gold dat evenzeer. Stan Hollaardt studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en is veertig jaar als docent in het onderwijs werkzaam geweest, waarvan dertig bij het Canisiuscollege te Nijmegen. Al die jaren bleef het gregoriaans evenwel zijn grote passie. Al vanaf de jaren zeventig zet hij zich in voor de gregoriaanse zang. Hij studeerde enige jaren muziek bij Co Oremus en bij Fred Schneijderberg. Inmiddels wordt hij omschreven als een toonaangevend kenner die de gregoriaanse muziek helpt voortbestaan. Met het ontcijferen van oude muziekhandschriften en de reconstructie ervan tot bruikbaar materiaal, vult hij veel van zijn dagen.

In 2013 mocht hij een Koninklijke Onderscheiding ontvangen vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het onderwijs, de muziek- en zangwereld: hij weet  met een bezielend enthousiasme de schoonheid van het gregoriaans over te brengen op koorleden en publiek. Naast de Schola dirigeert hij in Nijmegen het Gregoriaans Koor Dukenburg van de Ontmoetingskerk.

In 1986 was hij een van de initiatiefnemers tot de instelling van de Stuurgroep Gregoriaans Nijmegen en Omgeving. Sinds die tijd is hij een bevlogen promotor en ambassadeur van het gregoriaans. Naast de organisatie van scholing was het organiseren van gregoriaanse korendagen voor Nijmegen en omstreken een van de initiatieven van deze stuurgroep. Uit die stuurgroep ontstond vervolgens een dirigentencursus met als expliciet doel de nieuwe inzichten in het gregoriaans te doorgronden en toe te passen: inzichten die op basis van de semiologie van Dom Eugène Cardine uit het klooster van Solesmes waren verkregen. Uit deze dirigentencursus ontstond in 1988 de Schola Cantorum Karolus Magnus, aanvankelijk als een koor van dirigenten.

Begin 1990 werd Stan Hollaardt de dirigent van deze Schola. Als uitnemend kenner van het gregoriaans ontwikkelde hij zich tot een dirigent die in staat is de semiologische inzichten toe te passen door zijn zangers te inspireren tot deze nieuwe manier van zingen. Onder zijn leiding groeide Karolus Magnus uit tot een nationaal hoogstaande en veel gevraagde Schola. Onder zijn leiding vonden vele uitvoeringen plaats door heel Nederland, maar ook in België, Frankrijk, Duitsland en Italië.

In samenwerking met het Randstedelijk Zanginstituut verzorgt hij jaarlijks cursussen gregoriaans zingen in het klooster van de Passionisten in Haastrecht. Naast het verzorgen van privélessen en het coachen van zangers is hij lid van de Gregoriaanse Academie en adviseert hij gregoriaanse koren en dirigenten.

Lees een recent interview met Stan in Gregoriusblad