Zaterdag 8 juni 2024

Op zaterdag 8 juni 2024 vormde de binnenstad van Doesburg het decor voor oude ambachten, levende have, marktstalletjes, kampementen en andere middeleeuwse taferelen.

De Schola Cantorum Karolus Magnus, getransformeerd in een groep benedictijner monniken, bewoog zich al zingend door het middeleeuwse straatgewoel. Ziehier een filmpje!

 

Zondag 26 mei 2024

Kloostertuinconcert ZIN te Vught

Op zondag 26 mei 2024 trad onze Schola in een ‘kloostertuinconcert’ van ZIN in Vught. In de gezangen stond het thema barmhartigheid centraal. Met medewerking van Frank Nielander (saxofoon) en Sebas Oosthout (vleugel).

 

Paaszaterdag 30 maart 2024

Optreden bij de ruïne van Sint Walrick

Op zaterdag 30 maart, Paaszaterdag ofwel Stille Zaterdag, zong de Schola, gekleed als benedictijner monniken, oude gregoriaanse gezangen bij de koortsboom en de Sint Walrickkapel te Overasselt.
Sedert 2008 treedt de Schola hier op in de Paastijd. Een vaste traditie, even onderbroken door de coronapandemie in 2020 en 2021. Maar nu weer volop levend. Maar liefst 250 mensen woonden het optreden bij. Na afloop bood de Schola aan elke toehoorder een kopje koffie aan in het nabijgelegen Restaurant Sint Walrick.
Die koffie hoort er natuurlijk bij. Helaas is onze financiële positie niet zo rooskleurig meer. Vanaf volgend jaar gaat u zelf uw koffie betalen! De toegang tot het optreden bij de ruïne blijft gratis.

 

Herdenking bombardement Nijmegen 1944

Op 22 februari 2024 was het tachtig jaar geleden dat het bombardement van Nijmegen plaatsvond. Bij de herdenking hiervan was de Schola op tweeërlei wijze betrokken.
In de avond van woensdag 21 februari nam de Schola deel aan een korenpresentatie in de Nijmeegse binnenstad, op speciaal hiertoe gemarkeerde plaatsen. De Schola stond op de hoek van de Broerstraat en de Burchtstraat en zong in de stromende regen enkele passende gezangen zoals ‘Improperium’ en ‘Vox in Rama’.
Op maandag 26 februari, vanaf 13:15 uur, zong de Schola bij een herinneringsplechtigheid op de begraafplaats aan de Graafseweg. Hier werden op zaterdag 26 februari 1944 vijfhonderd slachtoffers van het bombardement begraven. Er was toen een immense erehaag langs het gehele traject vanaf De Vereeniging naar de begraafplaats. Wij zongen op de begraafplaats enkele gezangen uit de liturgie voor de overledenen, ook ditmaal in de stromende regen.

 

 

Zondag 21 januari 2024
‘Vespers van de vluchteling, een zwanenzang?’

Op zondag 21 januari heeft de Schola de ‘Vespers van de vluchteling’ gezongen in de protestantse kerk te Groesbeek.

De aanhoudende crisis rond de vluchtelingen, maar vooral de diepgevoelde compassie met de vluchteling en alle mensen die op drift zijn, hebben de Schola geïnspireerd om verbindingen te zoeken tussen de actualiteit van vlucht en verdrijving en de wijze waarop oude gregoriaanse gezangen uitdrukking geven aan het leven en leed van de vluchteling. Met name de psalmen, waarvan er enkele in de vespers ten gehore werden gebracht, hebben veel te melden over de vluchteling. Hij is een mensensoort van alle tijden.
Het programma in Groesbeek bestond uit gregoriaanse gezangen en teksten uit de moderne literatuur die voorgelezen worden. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door het gezang Planctus cygni, de ‘Klacht van de zwaan’, die symbool staat voor zoektocht door het leven van iedere mens en in dit geval specifiek van de vluchteling, die met vele ups en downs een paradijs hoopt te vinden.

 

Zondag 17 december 2023
Kerstconcert met Voces Caelestes, Dominicuskerk

Het wordt een vast punt in ons jaarprogramma: het kerstconcert, samen met de vrouwenschola Voces Caelestes onder leiding van Hanneke van der Grinten. Evenals vorig jaar vond dat concert plaats in de Dominicuskerk. Een lichte en ruime kerk, met een fijne akoestiek. De belangstelling was met 140 personen behoorlijk goed te noemen.

Ook hier is de openingszang het Qui te expectant, waarin de hoop centraal staat. We gaan van Advent naar het Kerstfeest toe, zoals tot uitdrukking wordt gebracht in de volgorde van de gezangen. De Introitus Ad te levavi van de eerste zondag, Gaudete van de derde zondag, en Rorate Caeli van de vierde zondag van de Advent markeren de gang naar Kerstmis.
Voces Caelestes brengt een bijzondere uitvoering van de O-antifonen. Deze worden ingeleid en omlijst door nieuwe melodieën, gecomponeerd en uitgevoerd op althobo door Hanneke van der Grinten. Dat geeft een onverwacht diepte aan de gezangen. Met de Introitus Puer natus est breekt het licht van Kerstmis door. De slothymne Adeste fideles wordt door allen meegezongen: het is de melodie van ‘Komt allen tezamen’.
Na afloop blijven veel bezoekers nog lang napraten. Daarna genieten de zangers van beide koren nog van een gezamenlijke borrel in de dagkapel van de Dominicuskerk.

 

 

Eerste zondag van de Advent, 3 december in Cuijk

Zoals elk jaar zong de Schola de Eerste zondag van de Advent. Deze keer in de Sint Martinuskerk in Cuijk waarbij zij in de voorbereiding welwillend en ruimschoots ondersteund werd door het secretariaat van de parochie. Hoewel slechts de helft van de scholaleden aanwezig kon zijn m.n. vanwege corona of griep, klonken in de prachtige akoestiek van de mooie Sint Martinuskerk zowel de wisselende als de vaste gezangen expressief en als nieuw.
Een honderdtal mensen uit Cuijk en uit de dorpskernen rondom Cuijk gaf met hun aanwezigheid blijk van de waardering voor het Gregoriaans. Hoe jammer was het voor velen dat de eigen schola na de impasse van corona zich moest opheffen. Zo liet een lid van de voormalige schola zich ontvallen: ‘Het vlammetje is weer bij mij opgelaaid en opnieuw als een vuur gaan branden. Het zet mij aan te zoeken naar een nieuw lidmaatschap van een schola.’

Niet het bekende Introitus Ad te levavi opende de liturgie, maar het in processie gezongen Qui te exspectant Domine, non confundentur met psalm 24.
Pastoor en celebrant Theo Lamers, tevens deken van het dekenaat Boxmeer-Cuijk en vicaris van het bisdom Den Bosch, liet zich tijdens de viering niet onbetuigd. Volgens de Romeinse ritus zong hij vele teksten in het Latijn. In zijn preek op rijm verwoordde hij verschillende aspecten en vormen van waakzaamheid.
In een geanimeerd samenzijn met koffie en thee in een zijbeuk ontsponnen zich na de viering spontane en enthousiaste gesprekken met een twintigtal kerkgangers. Als toegift in de vorm van een miniconcert zong de Schola nog een drietal gezangen: Ad te levavi, Veni Redemptor gentium en Alma Redemptoris mater. Het bracht opnieuw de handen op elkaar. De verkoop van cd’s deed de rest.

In zijn slotwoordje dankte Theo Lamers de Schola voor haar aanwezigheid en haar mooie zang. Wellicht dat bij een andere gelegenheid een nieuw gedeeld initiatief kan ontstaan, zo opperde hij. Als waardering gaf hij de dirigent een mooie gelegenheidskaars van de parochie. Afsluitend konden leden van de schola en hun partners napraten bij en nagenieten van een aangeboden broodjeslunch in de pastorie. Een bijzonder gastvrije geste. Zo bezorgde een en ander menigeen deze zondagmorgen een meer dan voldaan gevoel.

Wil Robben

 

 

Zondag 29 oktober 2023
Mariavespers in de kerk van de H. Antonius Abt

Op zondag 29 oktober tegen het einde van de middag zochten wij weer zingend onze toevlucht bij Maria, de moeder van Jezus, die met onvoorwaardelijke liefde en toewijding betrokken is bij God en alle mensen. Samen met een zevental leden van het Gregoriaans Koor Dukenburg zong een selectie uit ons koor de vespers ter ere van haar in de kerk van de H. Antonius Abt aan de Dennenstraat.

In een kort woord van welkom aan de meer dan tachtig toehoorders refereerde pater Jan van Duijnhoven aan de actuele situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Hoe onontbeerlijk is een houding als die van Maria immers met name in tijden van crisis, geweld en oorlog.

Na het ontsteken van de Paaskaars klonken vanuit de stilte de eerste woorden van de vespers: Deus in adiutorium meum intende. Tijdens het zingen, tegelijkertijd ons hart en onze muzikale kennis en vaardigheden aansprekend, namen we de toehoorders mee in de wereld van de psalmen, vol van crisis en wanhoop maar ook van overgave en troost. En daar tussendoor geweven de sensuele liefdespoëzie van het Hooglied. Alles getoonzet op eenvoudige meditatieve melodielijnen. Het zingen van de psalmen is eigenlijk een soort stilte, ondersteund door woorden en klanken, waarin ieder zichzelf, zijn of haar gedachten, zorgen en zelfs elk gevoel van tijd en ruimte even kan loslaten, en zich gedragen weet door God of eenvoudig ‘er zijn’. Pas toen we na het zingen van het Salva Regina bij het Maria-altaar naar een plek achterin de kerk liepen, terwijl de lichten in de kerk uit gingen, keerden we langzaam terug in de realiteit van de dag. En met ons de toehoorders.

Omdat we de sfeer van stilte en toewijding wilden bewaren werd er op ons verzoek niet geapplaudisseerd. Ook was er geen drankje na afloop. Wel een kort samenzijn met de toehoorders, waarvan sommigen lieten weten zeer te hebben genoten en onder de indruk te zijn van wat ze mede door onze zang hadden ervaren.

Inmiddels liep de middag ten einde en werd het bijzondere interieur van de Antonius Abt kerk — eind 19e eeuw door P.J.H. Cuypers ontworpen — op wonderlijke wijze verlicht door de straling van de felle avondzon, die door de kleurrijke glas-in-loodramen naar binnen scheen. Een prachtige en passende afsluiting van een geslaagde uitvoering van de Mariavespers.

10 september 2023
Oecumenische viering in de Stevenskerk

In deze wonderlijke viering, met inbreng van velen, wordt het 750e Sint-Stevensjaar afgesloten. De kerk werd destijds gewijd door Albertus Magnus in het jaar 1273, op de eerste zondag na Maria Geboorte (8 september). Tijdens de viering van vandaag staat Maria in verleden, heden en toekomst centraal.
De binnenkomst van de Schola is zeer bijzonder: we zingen de Marialitanie van Loreto, in het Latijn, lopend door de Kerk.
De Schola zingt de vaste gezangen uit de Missa IV. Na een moderne Marialezing (‘een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’) komt de Schola terug met het Magnificat. Na een serie citaten over Maria uit de Evangeliën volgt een Gregoriaans Alleluia.
Voorganger Eduard Kimman houdt een bijzondere overweging over Maria, op zijn eigen indringende, lerende en rustige wijze. Dan zingen twee mensen Let it be van The Beatles, gevolgd door het Sanctus van de Schola. Tijdens de communie zingt de Schola het bekende Salve Regina en het Sub tuum praesidium: een smeekbede om onder de hoede van Maria verschoond te blijven van gevaren.
Na de communie volgen enige zeer indringende presentaties over Maria. De sopraan Lisa Kézer zingt het Ave Maria van Bach/Gounod met vleugelbegeleiding. Heel aangrijpend is de presentatie van Maria Martens, een bekende stads- en Europese CDA-politica. Ze heeft lang in Afrika gewoond en gewerkt. In aansluiting op haar voordracht zingt zij met gesloten ogen een eigentijds Afrikaans Mariagezang in een Afrikaanse taal. Sopraan Lisa Kézer komt daarna met een Ave Maria van Beyoncé: een Engelse tekst over de moderne nabijheid van Maria.
De nieuwe directeur Theo Andriessen licht nieuwe zienswijzen op de functie van de Stevenskerk toe. Op naar de volgende 750 jaar!
Aan het slot zingt de hele kerk een Nederlandse volkszang: Maria, poort van Gods genade. En dan het Ite Missa Est, gevolgd door prachtig orgelspel van stadsorganist Jetty Podt.

Edo Fennema

1 juli 2023
Lustrumconcert, Petrus Canisiuskerk

Op zaterdag 1 juli vond om 16:00 uur het jubileumconcert plaats in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat te Nijmegen. Voor dat concert was iedereen uitgenodigd die het gregoriaans een warm hart toedraagt of er kennis mee wil maken.
Als openingszang zongen we het krachtige Introitus ‘Terribilis est locus iste’ uit de mis van Kerkwijding:
Het programma bevatte de hoogtepunten van de afgelopen 35 jaar. De meeste daarvan vindt u terug op onze cd’s.
De Schola kijkt met trots naar wat in de voorbije decennia is gepresteerd. Maar we kijken ook naar de toekomst. Die toekomst krijgt extra kleur nu de Schola en alles waar zij voor staat is bijgeschreven in de Inventaris van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Die officiële bijschrijving vond plaats tijdens het concert. Genoemd kenniscentrum is een uitvoeringsorgaan dat in Nederland werkzaam is in het kader van het ook door Nederland in 2012 ondertekende UNESCO-verdrag over de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. En ook die bijschrijving heeft de Schola op 1 juli gevierd. Met velen van u. We mochten ons verheugen in een grote belangstelling van meer dan 200 toehoorders.
Na afloop van het concert was er een drukbezochte receptie in de Molenstraatkerk, waarbij velen het glas met ons hieven. Een aantal bezoekers waagde de gok en kocht een Schola-verrassingspakket met daarin enkele cd’s en een boek, voor de speciale lustrumprijs van € 5 of € 10. Daarna trokken de zangers en hun dirigent zich met hun partners terug in Lent, om bij restaurant Stroom gezellig samen te dineren.


21 mei 2023
Mariavespers, Petrus Canisiuskerk

Uitvoering van de gregoriaanse Mariavespers door de Schola en het Gregoriaans Koor Dukenburg.

De Mariavespers vormen een verzameling psalmen en antifonen. Ze zijn gebaseerd op het Hooglied, ook wel Lied der Liederen genoemd. Het omvat slechts 117 verzen, maar die zijn heel bijzonder, omdat ze de unieke en trouwe liefde tussen twee personen beschrijven: lichamelijke liefde en zielsverbondenheid. De erotisch-seksuele dimensie van de liefde speelt een voorname rol in het verhaal. Deze oud-oosterse liefdespoëzie is zowel in de joodse als in de christelijke traditie steeds ook gelezen als verwoording van wat geloven is: niet het aanhangen van steriele gedachteconstructies maar het met hart en ziel ingaan op de lokroep van de Minne.

Historisch gezien ligt de oorsprong van het gebruik van Maria-antifonen in de liturgie in de 11e en 12e eeuw. Geheel in de geest van de tijd werd Maria beschreven als een hoofse vrouw en kreeg de devotie tot de Moeder Gods affectieve trekken. In de kloosters ontstond in diezelfde tijd de gewoonte om speciale Maria-antifonen te zingen aan het slot van de getijden, bv. het Salve Regina en het Regina caeli. Deze antifonen hebben tot doel haar voorspraak in te roepen ter bescherming van de geloofsgemeenschap.

De oude teksten spreken bewondering uit, bieden troost en zielsverbondenheid en zetten aan tot contemplatie.


 

14 mei 2023
Eucharistieviering en concert in Zenderen

De gezangen die door de Schola in de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen-kerk ten gehoren werden gebracht, stonden in het teken van de herdenking van de vorig jaar heilig verklaarde Titus Brandsma. Er werd gezongen bij de eucharistieviering. ‘s Middags was er het concert ‘De stem van Titus Brandsma’.

Dirigent Stan Hollaardt over Titus Brandsma:

De  heilige Titus Brandsma: leven en lijden als een missie
Zelo zelatus sum pro Domino exercituum, ‘Ik heb mij met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten.’ Levensmotto van Titus Brandsma, een heilige met een groot en groots curriculum. Hij was eerst en vooral karmeliet en daarnaast filosoof, socioloog, kerkgeschiedkundige en mysticus. Hij verzette zich tegen nazisme en rassenhaat en stierf uiteindelijk als martelaar, tot het laatste moment getuigend van Gods goedheid. De woorden Zelo zelatus sum van de profeet Elia vinden hun voortzetting in de tekst van de apostel Paulus in zijn brief aan Timoteüs: Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi, ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik ben mijn weg ten einde gegaan en heb het geloof bewaard.’


 

16 april 2023
Zingen in het klooster Sint-Agatha

Op vrijdag 16 april zong de Schola bij de openingsbijeenkomst van de tentoonstelling ‘Verborgen boekenpracht’, de laatste activiteit in het kader van het 650-jarig jubileum van het klooster Sint-Agatha in het Land van Cuijk.
De kostbaarste schat uit de oude kloosterbibliotheek is het Graduale van Johannes van Deventer, een imposant koorboek dat rond 1500 in Sint-Agatha werd gemaakt.
Een van de gezangen uit het Graduale, Terribilis est locus iste, werd door de Schola in verschillende versies ten gehore gebracht.

8 april 2023
Op de vroege Paaszaterdag bij de Sint-Walrickkapel in Overasselt

Zeer vroeg op Paaszaterdag, in de ochtendschemer, treden uit de nevels monniken tevoorschijn. Zij zingen in processie over de vogel die de dag aankondigt (‘Ales diei nuntius’). Vogels en monniken weven hun gezang dooreen. Vele, vele mensen (honderdvijftig of misschien nog wel meer) hebben zich rond de ruïne van de kapel van Sint-Walcick en de koortsboom verzameld. Wat zoeken zij op deze plek voor dag en dauw? Oud verleden wordt opgerakeld als in de gezangen de namen voorbijkomen van Sint-Walrick, Willibrord en Karel de Grote. De middeleeuwse paaszang ‘Victimae paschalis laudes’ roept al de opstanding van Christus uit.
De processie stopt eerst bij de koortsboom:
Daarna is de kapelruïne het decor voor de gezangen van de Schola:
Dit jaarlijkse gebeuren is opgenomen in het programma van het Nationale Culturele en Immateriële erfgoed. Koorlid Jos geeft in onderstaand filmpje een toelichting hierop: video Koortsboom, youtube

17 december 2022
Kerstconcert samen met Voces Caelestes, Dominicuskerk

Een gregoriaans Kerstverhaal
Het programma bestond uit gregoriaanse gezangen uit de Advents- en Kersttijd. Bezoekers konden genieten van de schoonheid en rijkdom van het eeuwenoude gregoriaans. Beide scholae ontfermen zich over dit culturele erfgoed en streven naar een zo authentiek mogelijke uitvoering.


11 december 2022
Concert in de kapel van Julie Postel, Boxmeer

Het concert bestond uit twee delen: een deel met gezangen voor de periode van de Advent en een deel met gezangen die Titus Brandsma en diens levensloop tot onderwerp hadden.

Tineke Steenbrink (Holland Barok):
‘Prachtig concert in het klooster Boxmeer gehoord vandaag. O gregoriaans, wat ben je mooi! Twaalf zangers uit één Ziel gezongen.’

27 november 2022
Adventsviering Boskapel

Traditiegetrouw zong de Schola op de eerste zondag van de Advent bij een dienst-ergens-in-de-regio. Dit jaar zongen we in de Boskapel bij een dienst met pater Joost Koopmans OSA, oprichter van de Boskapelgemeenschap.


9 oktober 2022
Mariavespers, Berg en Dal

in de Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart-kerk voerden de Schola Cantorum Karolus Magnus en het Gregoriaans Koor Dukenburg onder leiding van Stan gezamenlijk de Mariavespers uit.

De Mariavespers vormen een verzameling psalmen en antifonen. De gezangen stammen uit de 11e en 12e eeuw en zijn afkomstig van het Hooglied, dat op het eerste gezicht louter liefdespoëzie omvat, maar ook een bron is gebleken van joodse en christelijke mystiek. De oude teksten spreken bewondering uit, bieden troost en zielsverbondenheid en zetten aan tot contemplatie.
In het voorprogramma werden enkele recent ontwikkelde gezangen rond de corona-epidemie, de heilige Norbertus van Gennep en de heilige Titus Brandsma ten gehore gebracht.


11 september 2022
Kerkdienst Gebroeders van Limborch Festival, Stevenskerk

Eerst werd de inwijding van de kerk door Albertus Magnus in 1272 plechtig herdacht. Vervolgens werd er stilgestaan bij de indertijd uitbundige wijze van vieren in de Stevenskerk vóór de omwenteling van 1591. Centraal staat daarbij de iconische betekenis van beelden als sleutel om de christelijke boodschap in verleden en heden levendig te verkondigen. In het bijzonder die van Stefanus en Maria.

Zie website van het festival.


7 september 2022
Stevenskerk viert 750-jarig bestaan

De Stevenskerk, het icoon van Nijmegen, bestaat 750 jaar. Op 7 september 1272 werd de kerk officieel gewijd tot Godshuis. Met een plechtigheid, waarbij de Schola enkele gezangen ten gehore bracht — waaronder  het ‘Quamquam reptare’ (‘al mot ik krupe’ in potjeslatijn) — is dit moment herdacht (tekst inleiding Quamquam reptare). Dit gebeuren vormde tevens de aftrap voor een feestelijk herdenkingsjaar.

Feest voor Stevenskerk, De Gelderlander, 8 september 2022


4 september 2022
De stem van Titus Brandsma, Ontmoetingskerk

Speciaal voor Titus Brandsma stelde dirigent Stan Hollaardt een programma samen met gregoriaanse gezangen op basis van teksten van en over het leven van Titus Brandsma, de onlangs heilig verklaarde ‘grootste Nijmegenaar aller tijden’. Vóór de pauze bracht de Schola enige gezangen uit haar programma over de coronapandemie en over de heilige Norbertus van Gennep, die 900 jaar geleden de orde van de norbertijnen stichtte.


11 en 12 juni 2022
Gregoriaans Festival in Den Bosch

Het weekeinde opende met een heilige mis op zaterdagmiddag in de Sint-Jan. De Schola was door de artistiek directeur van het festival gevraagd deze dienst met gezangen op te luisteren. De dienst stond in het teken van de kerkwijding van de Sint-Jan, 800 jaar geleden.

gregoriaans-platform.nl/nederlands-gregoriaans-festival/


31 mei 2022
Literair Baken Nijmegen voor Titus Brandsma

In een plechtige bijeenkomst en onder grote belangstelling kreeg de onlangs heilig verklaarde Titus Brandsma zijn eigen literaire baken in de vorm van een plaquette bij de ingang van de naar hem vernoemde kapel op de Doddendaal. Op de plaquette staat een tekst die Brandsma schreef over ‘de gelukzalige eenzaamheid’, toen hij in 1942 in de gevangenis van Scheveningen verbleef. De Schola luisterde de bijeenkomst op met passende gregoriaanse zang.

Lees het verslag in ‘Nieuws uit Nijmegen’. 


15 mei 2022
Vesperdienst Titus Brandsma Gedachteniskerk

De deken van Nijmegen, Eduard Kimman S.J., bood ter gelegenheid van de heiligverklaring van Titus Brandsma in Rome, op de dag van de heiligverklaring zelf, de Karmelieten een vesperdienst aan in de Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen. De Schola heeft tijdens de dienst uit haar Titus Brandsma-programma gezangen ten gehore gebracht, die alle kort werden ingeleid en geplaatst in het leven van Brandsma.


8 mei 2022
Afsluiting Petrus Canisiusjaar

In het afgelopen jaar is stilgestaan bij het feit dat Petrus Canisius 500 jaar geleden in Nijmegen geboren werd. De Schola heeft tijdens de hoogmis in de Petrus Canisiuskerk (opnieuw) de gezangen ten gehore gebracht die Stan Hollaardt over Petrus Canisius heeft samengesteld. Vorig jaar konden die vanwege corona in alleen kleine groepen worden gezongen. Nu maakte de voltallige Schola haar opwachting.


16 april 2022
Paaszingen bij Sint-Walrick

In de vroege ochtend zette de Schola haar traditie voort en werden voor de dertiende keer bij het ochtendgloren gregoriaanse gezangen ten gehore gebracht bij de ruïne van de aan Sint-Walrick gewijde kapel en de naastgelegen koortsboom. Begeleid door het gekwetter van vogels brachten leden van de Schola, gekleed als de benedictijner monniken die in de 12e eeuw op deze plaats een kloosterboerderij bestierden, gezangen ten gehore over de intredende lente, over de cyclische bewegingen van leven en dood en — vanwege paaszaterdag — over het nieuwe leven dat uit de dood verrijst. In feite werd met deze zang een ode aan het leven gebracht.

Zie ook: https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/paaszingen-bij-ochtendgloren


26 maart 2022
Norbertijnse gezangen

Het concert in de kapel van de zusters norbertinessen in Sint-Catharinadal stond in het teken van het 750 jarig bestaan van deze orde. Op het programma stonden gezangen uit de rijke norbertijner traditie, deels vergeten en opgediept uit oude manuscripten. Ook werden enkele gezangen ten gehore gebracht uit de ‘Corona-mis’, die dirigent Stan Hollaardt componeerde.


24 maart 2022
Gregoriaanse mis voor mevrouw Smulders

‘Mevrouw Smulders wenste nog eens naar een gregoriaanse mis te kunnen gaan, want: “Je verstaat niet wat ze zingen, maar het komt recht je hart binnen.” Haar man zong zestig jaar in een gregoriaans koor. Voor haar was naar de kerk gaan te vermoeiend. De gregoriaanse Schola Karolus Magnus werkte met alle liefde mee, onze pastoor kwam ook graag een keer extra en met daarbij onze eigen mooie kapel hadden we alle ingrediënten die nodig waren. Voor het eerst werd er live gezongen in de kapel van “de Venloene”. Deze muziek is echt prachtig. Samen met haar kinderen en medebewoners genoot mevrouw zichtbaar van de mis.’

Tamara van Veldhoven, begeleider dagbesteding & welzijn de Venloene


12 december 2021
Adventsviering Gennep

De Schola heeft de gewoonte om op de Eerste zondag van de Advent ergens in Nederland te zingen bij de eucharistieviering op die dag. Dit jaar heeft de Schola niet gezongen op de eerste, maar op de Derde zondag van de Advent. Dat gebeurde in een viering bij de norbertijnen in Gennep. In die dienst werd voorgegaan door norbertijner abt Denis Hendrickx. Er werd stilgestaan bij het 900 jarig bestaan van de orde van de norbertijnen. De gezangen waren daarom deels ontleend aan de Derde Adventszondag en voor een ander deel gekozen uit een programma dat vanuit de Schola speciaal aan Norbertus is gewijd.


30 oktober 2021
Corona-processie

Op zaterdag 30 oktober 2021, kort voor Allerzielen, hebben de leden van de Schola hun traditie hernomen om — gekleed als Benedictijner monniken — ‘s ochtends in de buitenlucht een optreden te verzorgen met oude Gregoriaanse gezangen. Dit gebeurde bij de koortsboom en de Sint-Walrickkapel te Overasselt.
In voorgaande jaren werd altijd gezongen op Paaszaterdag, over de opstanding van Christus, de komst van het licht en de levenskracht van de natuur. Ditmaal heeft de Schola stil willen staan bij al diegenen die te maken hebben gekregen met corona en met name bij hen die eraan zijn overleden.
De Schola heeft gezangen ten gehore gebracht die zijn ontleend aan de Missa in Tempore Universalis Contagii. Deze ‘mis ten tijde van een pandemie’, zoals het Vaticaan die in 2020 heeft opgesteld, is door Stan Hollaardt voorzien van passende gregoriaanse gezangen. Voorts werd een aantal bekende gezangen uit de dodenliturgie gezongen. Tijdens de gezangen werden er ritueel lapjes aan de koortsboom gehangen.

Hierbij een sfeertekening.`

Een journalistiek verslag leest u hier.


17 oktober 2021
Norbertus bezongen

Naar aanleiding van het 900 jarig bestaan van de orde van de Norbertijnen bracht de Schola Cantorum Karolus Magnus in de abdijkerk van Berne-Heeswijk een gezongen eerbetoon aan de stichter van die orde, Norbertus van Gennep. Daarbij werden deels vergeten gregoriaanse gezangen, opgediept uit oude manuscripten, uit de rijke Norbertijnse traditie ten gehore gebracht.
Het jubileum vond plaats in de schaduw van de pandemie. Daarom wilden de Norbertijnen niet alleen terugkijken, maar ook stilstaan bij deze actualiteit. Om die reden stonden ook enkele gezangen uit de zogenaamde Coronamis op het programma.

12 september 2021
Missa in tempore universalis contagii

Het Vaticaan heeft naar de wereld een formulier doen uitgaan om stil te staan bij de mondiale pandemie. Stan Hollaardt  heeft daar gregoriaanse gezangen bij gezocht en ze deels in gregoriaanse stijl gecomponeerd. Daardoor is een prachtig klinkende meditatieve aanpak ontstaan om stil te kunnen staan bij een plaag die iedereen op de wereld treft.
Hubert Hendriks, een van de grote organisatoren achter het Gebroeders Van Limborchfestival, heeft samen met ‘Nijmegen Klinkt’ ‘en de Stadskerk Nijmegen de gregoriaanse gezangen uit de Corona-mis omarmd. We hebben ze gezongen in een dienst in de Stevenskerk te Nijmegen. Voorgangers waren pastoor Eduard Kimman S.J. van de Petrus Canisiuskerk en ds. Perla Akerboom.

Een fraai verzorgde videoregistratie kunt u via deze link op YouTube bekijken en beluisteren.

Een interview met Stan over dit project kunt u hier lezen.


8 mei 2021
500 jaar Petrus Canisius

Op zaterdag 8 mei 2021 heeft  de Schola gezongen in de plechtige viering waarin de 500e geboortedag van Petrus Canisius werd herdacht. Het was midden in de coronatijd, toen alleen maar in kleine groepjes mocht worden gezongen. De Schola zong met elf zangers delen uit de mis die Stan Hollaardt over Petrus Canisius had samengesteld. Daarbij was ook een ‘wereldprimeur’, een hymne speciaal gewijd aan Petrus Canisius.
Onder de vier celebranten bevond zich de provinciaal van de Jezuïetenorde in Nederland en België. En uiteraard Eduard Kimman S.J., de pastoor van de Petrus Canisiuskerk.
Na de mis werden bloemen gelegd in het Hunnerpark bij het standbeeld van Petrus Canisius en ook bij zijn geboortehuis aan de Lage Markt.
‘Iedereen is vol lof over jullie koor-prestatie. Akoestisch stonden jullie op de perfecte plek. Gymnasiasten konden de antifoon, bij het Magnificat, volgen. Jullie pronunciatie was smetteloos’, zo werd ons na afloop door de organisatoren bericht.

 

7 april 2021
Jo van Meijden overleden

Jo was jarenlang  penningmeester van de Stichting Vrienden van de Schola. Daarnaast nam zij ook het penningmeesterschap van de Schola zelf op zich. Met Brabantse gemoedelijkheid en moederlijke zorg kweet zij zich deskundig van haar taak. Jo toonde zich daarbij — bijna 20 jaar lang — zeer betrokken bij de Schola, was bij alle uitvoeringen aanwezig en ontpopte zich daarbij als hoffotograaf. Met de vele foto’s en video’s die zij maakte bewees zij de PR van de Schola grote diensten. In februari 2019 is aan Jo het lidmaatschap van verdienste aangeboden.

Wij herinneren ons Jo als een kordate vrouw, die haar taken zeer serieus nam maar bij wie je je ook meteen thuis voelde. Een vrouw met een blije oogopslag, een vrolijke lach, een altijd goed humeur, een en al belangstelling voor de ander en altijd een hartelijk woord, kortom als een persoon die niet alleen een goede sfeer wist te maken, maar die ook wist te verspreiden.


15 maart 2021
Uitvaart koorlid Frans de Bont

Frans trad 1990 toe tot de Schola, die kort daarvoor, in 1988, was opgericht. Hij zong bijna 30 jaar lang bij ons. Als lid van het eerste uur en met zijn kristalheldere stem heeft hij de Schola mede gemaakt tot wat ze nu is. Op cd’s die zijn verschenen waren solopartijen bij hem in goede handen
De Schola is hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor ons en de gregoriaanse traditie betekend heeft.
Wij missen zijn warme stem en persoonlijkheid.

Leest u hier het In memoriam Frans de Bont


29 februari 2020
Studentenkerk: workshop Gregoriaans op de campus.

Op uitnodiging van de Studentenkerk vond op zaterdag 29 februari een workshop plaats waar geïnteresseerden uit de universitaire gemeenschap kennis konden maken met het zingen van levende muziek uit een ver verleden: het gregoriaans. Die workshop werd verzorgd door onze dirigent Stan Hollaardt. Een viertal zangers van de Schola assisteerde hem daarbij.

Voor een filmisch verslag: https://www.voxweb.nl/nieuws/gregoriaans-zingen-op-de-universiteitscampus


22 februari 2020
Gebedsdienst in de Petrus Canisiuskerk

Sinds 1993 vindt jaarlijks de herdenking plaats van het bombardement van 22 februari 1944 op de binnenstad van Nijmegen. ‘Het hart en haar ziel werd Nijmegen ontnomen.’ De Schola leverde een gezongen bijdrage aan de gebedsdienst, waarin voorgangers uit de Nijmeegse kerken voorgingen.

Voor een persoonlijk reactie zie de blog van koorlid André in Medisch Contact:  https://www.elma.nu/blogs-en-columns/bommen-op-burgers/


25 januari 2020
Opening expositie “Faces of Rape”, Amsterdam

Bij de opening van de expositie ‘Faces of Rape’ bracht de Schola enkele gezangen en verhalen ten gehore van de cd ‘The Martyred Virgins’ uit 2012. Kunstenares FBvG exposeerde 32 portretten van verkrachte vrouwen. Joyce Roodnat, cultureel commentator en redacteur NRC, verrichtte de opening. De expositieruimte was een langgerekte loods met betonnen wanden. De portretten waren op de rechter- en linkerwand opgehangen. De Schola betrad in processievorm de ruimte onder het zingen van een hymne. De gezangen werden afgewisseld met de voordracht van enkele aangrijpende verhalen. Onder het zingen van een speciale litanie en een reeks aanroepingen over seksueel geweld verliet de Schola wederom de expositieruimte. Dit gaf, in deze ruimte met zijn prachtige akoestiek, een zeer stemmig effect.

Voor een impressie: faces of rape, processie.

Voor een persoonlijk reactie zie de blog van koorlid André in Medisch Contact:  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/zicht-op-verkrachting.htm


16 november 2019
Mariavespers van Monteverdi, St.-Jan in Gouda

Deze vespers werden uitgevoerd in samenwerking met Vocaal Ensemble Cantare, onder leiding van Leo Rijkaart, en blazersensemble Copper & Zink. De Schola verzorgde de zang van de antifonen. De antifonen gingen vooraf aan de door Monteverdi getoonzette psalmen. Met die compositie liet Monteverdi destijds horen hoe kerkmuziek óók kon klinken. Het muziekspektakel — want zo mag je het wel noemen — werd in 1610 voor het eerst uitgevoerd in de San Marco in Venetië. De Sint-Jan stond op dat moment ook al in Gouda en bood mede daarom met zijn imposante ruimte een ideale uitvoeringslocatie voor deze oude muziek.

Zo klonk daar het gezang Sancta Maria succurere.

 

 


22 september 2019
Zomerconcert in Eilendorf (D)

In de St.Severinkirche in Eilendorf, aan de rand van Aken, wordt jaarlijks een cultureel podium georganiseerd dat plaats biedt aan een keur van orkesten, ensembles en koren. De Schola verzorgde het slotconcert van een reeks van acht concerten die daar in het kader van de Eilendorfer ‘Orgelsommer’’ zijn gehouden. Er werden gezangen te gehore gebracht die betrekking hadden op Lebuïnus, Willibrordus en Karel de Grote. Over ieder van deze belangrijke historische figuren heeft de Schola een programma beschikbaar. Daaruit waren delen genomen. Uit het Lebuïnus-programma zong de Schola de hymne ‘Votorum Deus Arbiter’ en de antifonen ‘In pueritie’ en ‘Bonorum’. Uit het Karel de Grote-programma werden gezongen: ‘Ex vita Karoli Magni’; de hymne ‘O rex orbis’ en de antifoon ‘O spes afflictis’. Uit het Willibrord-programma zongen we de antifoon ‘Studiossissime’, de hymne ‘Ave preelecte’ en het responsorium. Tussen deze drie blokken gregoriaans bespeelde Marcel van Westen het imposante orgel in de St.-Severinkirche. Van de gehele uitviering is een fraaie torm-community.de/schola-karolus-magnus-video opname gemaakt.


25 augustus 2019
Gebroeders van Limborch Festival Nijmegen

Foto: Henk Beenen

 

De Schola heeft ook dit jaar weer haar medewerking verleend aan het Gebroeders van Limborch Festival door in de ochtend deel te nemen aan de bijbehorende oecumenische viering in de Stevenskerk. Naast de Schola Karolus Magnus, was het vier man sterke Capella Vacalis gevraagd de liturgische gezangen tijdens de viering te verzorgen, rondom het gekozen thema ‘Welkom thuis’. Tijdens de Introïtus zong de Schola Introibo ad altare Dei, met de Zachariashymne Benedictus Dominus Deus Israel. Als tussenzang Oportet te fili gaudere met psalm 31. Als acclamatie na het evangelie de antifoon Non turbetur met In domo Patris mei mansiones multae sunt. Tijdens de collecte uit psalm 121 Laetatus summa in his quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus, gevolgd door het vers: Fiat pax in virtute tua: et abundantia in turribus tuis. Tijdens de communie zong de Schola opnieuw Non turbetur, nu gevolgd door het Magnificat. Hierop aansluitend zong Capella Vacalis vanaf het oksaal een akathist, een Maria-hymne uit de oosters-orthodoxe traditie.

De organisatie koos dit jaar voor een meer ingetogen opzet. ‘s Morgens was er de gebruikelijke feestelijke liturgie en ‘s-middags waren er festiviteiten rond de opening van het historische Gebroeders van Lymborgh-pand.

16 juni 2019
Gezangen over de Heilige Drie-eenheid en van Sacramentsdag,
Cenakelkerk Heilig Landstichting

Op de zondag van de Heilige Drie-eenheid bood de Schola Cantorum Karolus Magnus, ter gelegenheid van de installatie van pastoor Jacques Grubben, die op diezelfde dag plaatsvond, in de Cenakelkerk een tweetal korte concerten aan. Daarbij werden gezangen over de Heilige Drie-eenheid en van Sacramentsdag ten gehore gebracht. Na afloop van de concerten in de Cenakelkerk was er een korte rondleiding door pastoor Herwi Rikhof, waarbij werd stilgestaan bij kunstwerken in de Cenakelkerk, die door de Schola werden bezongen.

De Cenakelkerk en Karolus Magnus delen met elkaar de zorg voor erfgoed. De Cenakelkerk maakt met een tiental andere kerken in Nederland deel uit van ‘Het Grootste Museum van Nederland’, dat erop is gericht het culturele erfgoed van ook deze kerk meer onder de aandacht te brengen. Karolus Magnus ontfermt zich over het culturele erfgoed van het gregoriaans en probeert mensen de rijkdom van gregoriaanse gezangen te laten ervaren. Beide erfgoederen kregen op zondagmiddag aandacht.


15 juni 2019: Ritueel in de Ontmoetingskerk Dukenburg, Nijmegen

Ritueel bij de oprichting/installatie van de herinneringsboog ter nagedachtenis van overledenen van de Ontmoetingskerk.
De Schola en het Dukenburgkoor verzorgden samen enkele gregoriaanse gezangen bij de in de tuin van de kerk gecreëerde herdenkingsboog: een pergola met namen van en herinneringen aan mensen die we niet willen vergeten, zoals het vorig jaar overleden koorlid Jacques Janssen.

Interview nav plaatsing herinneringsboog juni 2019 met pastor Joska van der Meer (23 mei, Reformatorisch Dagblad)

4 mei 2019
Dodenherdenking kerkhof aan de Graafseweg

Op zaterdagmiddag 4 mei 2019 nam de Schola in het kader van dodenherdenking deel aan een manifestatie op het kerkhof aan de Graafseweg, die erop was gericht aandacht en erkenning te verkrijgen voor de 500 mensen die daar in een massagraf begraven liggen. Onder het zingen van ‘Stirps Jesse’ trokken de leden van de Schola, in normale burgerkledij, van de ingang van de begraafplaats naar de aula midden op de begraafplaats. Die aula bleek veel te klein voor de vele mensen die belangstelling toonden. In die aula zong de Schola ‘Media Vita’ (‘Midden in het leven worden wij omringd door de dood’) — wat voor veel Nijmegenaren feitelijk ook gebeurde op de dag van het bombardement, 22 februari 1944. Vervolgens nam Bart Janssen zijn gehoor mee met een lezing over dat bombardement dat de binnenstad van Nijmegen verwoestte. De lichtbeelden die hij toonde brachten het dramatisch gebeuren van toen zeer dichtbij.
Na de lezing trokken de mensen naar buiten, de Schola voorop. Er werden enkele plekken bezocht waarover in de lezing was gesproken. Gaande van de ene plek naar de andere plek zong de Schola de verzen van het ‘In Paradisum’. Na afloop werden er bloemen gelegd bij het monument en zong de Schola ‘In Pace’ (‘In vrede zal ik slapen en rusten’).

20 april 2019
Sint Walrick-processie

Met een processie vanuit restaurant Sint-Walrick trokken de ‘monniken’ voor de twaalfde keer zingend naar de koortsboom en kapelruïne, gelegen in het Overasseltse vennengebied. De klok had juist zeven uur geslagen en de opkomende zon had de volle maan deze ochtend verdreven. De gregoriaanse zang van de Schola en het prachtige weer hadden 230 mensen doen besluiten naar deze sfeervolle plek te komen.

Onder het zingen van de litanie van Sint-Walrick naderde de Schola vanuit de verte de koortsboom. De aanwezigen werden verrast door het naderende geluid van de monniken, die zich, met de kap op, rond de koortsboom opstelden. Hun gezang voegde zich met het gekwetter van de vogels in het stille bos; een ontroerende ervaring. Bij de woorden ‘Heilige Walrick, die koorts wegneemt en gezondheid schenkt’ werd de litanie onderbroken voor het ophangen van koortslapjes door twee scholaleden. Na het zingen van de sequentie Chorus noster iucundetur en de hymne Patriam nostram liep de stoet de ruïne in voor het paasprogramma, dat bestond uit een deel van de Lauden van het Paasfeest. De gezangen geven in verkorte vorm het paasverhaal weer. Op de lessenaar werd het paarse kleed van de Veertigdagentijd vervangen door een wit kleed, de liturgische kleur van Pasen. Na het openingsgezang klonk tot driemaal toe de antifoon Et valde mane, waarvan de vertaling luidt: ‘En heel vroeg op de eerste dag van de week, bij het opgaan van de zon, kwamen ze bij het graf.’ Heel lang geleden, maar op eenzelfde moment van de dag. Velen volgden na afloop de monniken naar het restaurant voor de aangeboden koffie en een geanimeerd nagesprek.

Programma Sint-Walrick 2019

Op YouTube staan twee filmpjes, van Gerrie van der Meulen (33 minuten) en Ruud F Witte (15 minuten), die allebei met een heel andere cameravoering vrijwel het hele Walrick optreden hebben opgenomen.

1 januari 2019
Heruitgave ‘Hoogtepunten uit de gregoriaanse traditie’ van Augustinus Hollaardt

In mei 2013 verscheen, ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Schola Cantorum Karolus Magnus, bij Berne Heeswijk dit boek over de torisch-perspectief-augustinus-hollaardt-op/”>hoogtepunten uit de gregoriaanse traditie. Door het Tijdschrift voor gregoriaans, september 2013, werd toen ingeschat dat het boek ‘een onmisbaar element zou gaan vormen van elke cursus gregoriaans’. Voor de liefhebbers zou het een ‘hebbeding blijven dat zij binnen handbereik wilden houden om gauw even iets nader te kunnen bezien.’ Ondertussen heeft het boek deze verwachtingen ruimschoots ingelost: menig liefhebber heeft zijn weg naar het levenswerk van Augustinus Hollaardt gevonden. Hieraan dreigde echter een einde te komen toen uitgeverij Berne Heeswijk door zijn voorraad heen was. De vereniging heeft daarom besloten om in eigen beheer een herdruk van het boek te verzorgen. Die tweede druk is sinds kort beschikbaar.

Aan de herdruk ging een en ander vooraf. Stan Hollaardt, broer van Augustinus en dirigent van Karolus Magnus, verbeterde een flink aantal gezangen, herschreef ze of vulde ze aan. Daarnaast werden niet alleen de fouten hersteld die destijds aan het kritische oog van de redacteuren waren ontsnapt, maar werden ook typisch gregoriaanse notaties die zich bij eerste druk aan de drukprocedures hadden weten te onttrekken, zichtbaar gemaakt.

Bestellen


16 december 2018
Gregoriaans Adventsconcert Kloster Graefenthal

Dubbelconcert in samenwerking met de vrouwenschola Voces Caelestes.
Liefhebbers van middeleeuwse kerkmuziek kwamen optimaal aan hun trekken in het voormalige Cisterciënzer klooster in Graefenthal, net over de grens bij Goch. Een betere ambiance dan de historische kruisgang van dat klooster is niet denkbaar voor de advents- en kerstgezangen die daar dan ten gehore werden gebracht. Schola Cantorij Karolus Magnus en Schola Voces Caelestes traden daar — voor de tweede keer — samen op met een concert, bestaande uit een zestiental gezangen. Vier gezangen werden samen verzorgd en elke schola bracht verder zes eigen gezangen ten gehoren.

Het concert begon met de binnenkomst in een lange rij van de zes zangeressen en daarachter de tien of twaalf zangers, bij toerbeurt een vers zingend van de hymne ‘A solis ortus cardine’ van Caelius Sedulius, uit de 5e eeuw. Bezongen wordt hierin hoe Christus neerdaalt in de schoot van Maria, geboren wordt en bezongen wordt door de engelen. De beide koren stelden zich op in de apsis, elk in een halve kring, de zangeressen op een verhoging en daarvóór de zangers. Vervolgens zongen beide scholae de introïtus ‘Ad te Domine levavi animam meam’, bij toerbeurt gevolgd door verzen uit psalm 24. Door Voces Caelestes werd de communio uit de Derde zondag van de Advent ‘Dicite Pusillanimes’  uitgevoerd : ‘Vat moed en vreest niet’. Karolus Magnus zong vervolgens het prachtige offertorium uit de Eerste zondag van de Advent: ‘Ad te levavi’ – ‘Tot U hef ik’. Vloeiend en helder zongen de vrouwen daarna het ‘Alleluia, ostende nobis’ – ‘Toon ons uw erbarmen’, uit de liturgie van de Eerste zondag van de Advent. De mannen lieten vervolgens de antifoon ‘Ecce veniet propheta magnus’ — ‘Zie de grote profeet komt’ (met Psalm 112) klinken, waarop de vrouwen de introïtus ‘Rorate Caeli’ van de Vierde zondag van de Advent aanhieven, gevold door een vijfstemmige vertolking van een meerstemmige compositie van het vers ‘Consolamini, consolamini, popule meus’ –  ‘Troost, troost, mijn volk’. Met het stoer uitgevoerde responsorium ‘Stirps Jesse’ – ‘Aan de stam van Jesse is een twijg ontsproten’ sloot Karolus Magnus het eerste deel van het concert af.

Er volgde een intermezzo, waarin de Duitse celliste Anne Peuchet de ‘Canon van Pachelbel’ en twee cellosuites van Bach speelde. De donker getinte stemming van de canon en de verwachtingsvolle en opgewekter sfeer van de suites pasten heel wel in dit concert. Karolus Magnus zette het tweede deel van het concert in met de sequentia ‘Natus ante saecula’ – ‘ De voor alle tijden geboren Zoon nam een breekbaar menselijk lichaam aan.’ Het graduale ‘Benedictus qui venit’ uit de tweede mis van Kerstmis werd prachtig door Voces Caelestes uitgevoerd. Het krachtige responsorie ‘Verbum caro factum est – ‘Het Woord is vlees geworden’ werd met verve door de mannen gezongen, waarna Voces Caelestes het offertorium ‘Deus enim firmavit’ uit de tweede mis van Kerstmis glans gaven door een bewerking voor koor en althobo (Engelse hoorn). Toen volgde het populaire responsorie ‘Puer natus in Bethlehem’, gezongen door beide scholae, waarbij de toehoorders werden uitgenodigd het refrein mee te zingen. Als slot werden door beide scholae een aantal verzen van ‘Ibant magi’  gezongen. Zij verhalen van de komst van de magiërs en van het eerste wonder van Jezus. Dat vroeg om een krachtig gezongen Amen.


2 december 2018
Adventsviering en Kerstconcert in Oirschot

Bron: twitteraccount Odulfke

Op de eerste zondag van de Advent zingt de Schola traditiegetrouw in een parochiekerk tijdens de eucharistie de gezangen die ooit speciaal voor deze zondag gecomponeerd zijn. Het zijn muziekstukken zoals het ‘Ad te levavi’. Het waren ook de composities waarmee de Schola voor het eerst sinds haar oprichting in 1988 naar buiten trad.

Dit jaar had de genoemde liturgieviering plaats in de Petrusbasiliek te Oirschot, met aansluitend een concert. Hierbij het offertorium Ad te Domine levavi, zoals dat daar te zien en te horen was.


18 november 2018
Lebuïnusconcert in de Grote kerk te Deventer

Deventer bestaat dit jaar 1250 jaar en dat wordt groots gevierd. Voor de Schola was die gebeurtenis aanleiding voor een onderzoek naar de persoon van Lebuïnus en de wijze waarop hij in de liturgie en de gregoriaanse zang gestalte kreeg. Dat heeft onder meer geresulteerd in de CD Metten van Sint Lebuïnus.
In het kader van ‘Deventer 1250 jaar’ en op uitnodiging van de Stichting Lebuinusconcerten te Deventer zong de Schola uitgerekend op de feestdag van Lebuïnus de integrale metten van Sint-Lebuïnus, zoals die ook op CD te beluisteren zijn.

Stentor, 15-11-2018: ‘Metten van patroonheilige na 800 jaar weer te horen in Deventer’. Interview van redacteur Bas Klaassen met Stan Hollaerdt in het kader van het optreden.
Deventer Radio en Televisie, 19-11-2018: ‘UNIEKE UITVOERING VAN DE GEZONGEN METTEN VAN LEBUINUS’  Korte bespreking met fraaie foto’s van het optreden. Videoverslag

13 September 2018
Uitvaart van koorlid Jacques Janssen

Op donderdag 13 september vond de uitvaart plaats van Jacques Janssen, in de Ontmoetingskerk te Nijmegen.

Jacques was in 1987 betrokken bij de Stuurgroep Gregoriaans Nijmegen en omgeving, die een cursus gregoriaans initieerde, waaruit in 1988 de Schola Cantorum Karolus Magnus voortkwam. Kort na de oprichting van de Schola werd hij voorzitter en hij bleef dat bijna 25 jaar lang. Als lid van het eerste uur van de Schola heeft hij in de loop der jaren veel zangers zien komen en enkele zien vertrekken. Zelf heeft hij vermoedelijk meer dan 1250 repetitieavonden bezocht.

De Schola is hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor ons en de gregoriaanse traditie betekend heeft.

Hij wordt node gemist.

Leest u het In memoriam Jacques Janssen


25 en 26 augustus 2018
14e Gebroeders van Limborch Festival

De gebroeders Van Limborch, Paul, Herman en Johan, zijn samen met hun grootvader Willem Maelwael en hun oom Johan Maelwael de grondleggers van de Nederlandse schilderkunst. Zij leefden rond 1400 en zijn beroemd geworden door hun getijdenboeken met prachtige miniaturen. Met een middeleeuws festival wordt in Nijmegen elk jaar bij deze gebrouders stilgestaan, dit jaar voor de 14e keer. De gebroeders van Limborch hebben op de miniaturen diverse landschappen geschilderd in mooie natuurlijke kleuren. Daarom werd ‘Liefde voor het Landschap’ die jaar het thema van het festival.

De Schola had op zondag 26 augustus een drievoudige rol. Aan het begin van de dag zong de Schola tijdens de viering in de Stevenskerk de hymne ‘Ales diei nuntius’, over de vogel die de dag aankondigt. Als tussenzang psalm 24 (psalmus alleluiaticus) en als communio ‘Iuvenes en virgines’, met enkele verzen uit het canticum van de drie jongelingen. Begin van de middag sloot de Schola zich aan bij de ‘Blijde Incomste’, een optocht door het centrum van de stad, met historische en fantasiefiguren uit de unieke schilderwerken van de gebroeders en personages in nieuwe kleurrijke handgemaakte kostuums. In de Middeleeuwen  was het gebruikelijk om een vorst die op bezoek kwam, in dit geval hertogin Maria van Gelre, feestelijk te ontvangen. 

Daarna zong de Schola in de Stevenskerk, tegenover elkaar gezeten voor een geprojecteerd Maria-icoon, de Mariavespers. Het toegestroomde publiek bleek moeite te hebben de gezangen te volgen, want er liepen ook nogal wat kijkende en pratende bezoekers in de kerk, wat wel ten koste ging van de devote sfeer. ‘Zo gaat dat in de Middeleeuwen.’


1 Augustus 2018
Generaal Kapittel Norbertijnen

Op zondag 1 augustus hielden 120 norbertijner abten van norbertijner kloosters uit 40 landen hun zesjarige Generale Kapittel in Gennep, waar hun stichter Norbertus zijn jeugdjaren zou hebben doorgebracht als zoon van Heribert, Heer van Gennep.

Voor dit gezelschap van in prachtig wit geklede Norbertijnen verzorgde de Schola in de Sint-Martinuskerk in Gennep een concert met een speciaal op Norbertus toegesneden programma van de hand van onze dirigent Stan Hollaardt. Het gezelschap, begeleid door burgemeester Peter de Koning, werd voorafgegaan door vendeliers en mensen in middeleeuwse kledij.

Kijkt u hier naar de videoregistratie.


 

7 juli 2018
30-jarig bestaan de Gouden Engel

Op zaterdag 7 juli 2018 leverde de Schola bijdrage aan een feestelijk programma ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van reisorganisatie de Gouden Engel. In het verleden heeft deze organisatie voor de Schola reizen verzorgd naar o.m. Ravenna, Florence en Verona, waar toen het gregoriaans programma rond Dante werd uitgevoerd.

In de kerk van Zyfllich (D) werd samen met kamerkoor Mnemosyne een dubbelconcert gegeven. De Schola zong daar het programma ‘Van Willibrordus tot Lebuïnus’, gregoriaans van eigen bodem. Vervolgens werd in beeldentuin ’Een nieuw begin’, aan de Querdam in Zyfflich, in zomerse kledij, het ‘In Gente Fresorum’’ gezongen. Uit het hoofd, zoals hier te zien is. 


27 mei 2018
Nijmeegse Mariken Ommegang

In de vroege ochtend werd een Mariken-ommegang gelopen in de stijl van een Maria-ommegang. De tocht begon bij de Valkhofkapel en eindigde bij de Mariënburgkapel. De Schola liep voorop. Er nam ook een delegatie van de Gebroeders van Limborch deel, die de ‘Arm van Stefanus’ en het Mariabeeld (de Maria van Nijmegen) meedroeg.

Voor een korte impressie van deze ommegang.

In de Mariënburgkapel zong Voces Caelestes, deels samen met de Schola. Ook aldaar deed Marjolein Pieks de vertelling van Masscheroen en opende burgemeester Hubert Bruls officieel de Marikenweek.