Welkom bij Schola Cantorum Karolus Magnus

De Schola Cantorum Karolus Magnus stelt zich ten doel het authentieke gregoriaans als kostbaar cultureel en liturgisch erfgoed te bewaren en te propageren. Zij wil haar doel bereiken door het werven en opleiden van zangers, het geven van concerten, het deelnemen aan concoursen, het opluisteren van kerkelijke vieringen, het organiseren van cursussen en het uitgeven van boeken en CD’s. De Schola zingt het gregoriaans niet alleen binnen de kerk, maar zoekt ook naarstig andere podia, zodat de oude gezangen tot klinken kunnen komen in een nieuwe context en de verbinding kunnen aangaan met thema’s uit onze actuele leefwereld.

Op 1 juli 2023 is de Schola bijgeschreven in de Inventaris van het Immaterieel Erfgoed Nederland.

De Schola heeft een vaste dirigent, Stan Hollaardt, en telt momenteel vijftien zangers. Ze is gevestigd in Nijmegen.

Ten behoeve van een grote kring belangstellenden geeft de Schola een digitale Nieuwsbrief uit, waarop u zich via de secretaris kunt abonneren.

 

De naam van het koor

‘Karolus Magnus’ is uiteraard een verwijzing naar Karel de Grote (747/48 – 814), die de uniformiteit in de liturgie en de verspreiding van het gregoriaans in West-Europa bevorderde. Tevens verwijst de naam naar de keizerstad Nijmegen, waar Karel de Grote dikwijls verbleef in zijn burcht aan de Waal.

 

Gregoriaans in de Advent:
een uitnodiging en oproep

Vanaf haar oprichting in 1988 zingt de Schola Cantorum Karolus Magnus in een van de parochies of kerkelijke gemeentes in Nederland de gezangen van de Eerste zondag van de Advent — dit jaar op 3 december. Met vijftien ervaren zangers viert zij met de geloofsgemeenschap de liturgie met authentieke gregoriaanse gezangen, bekoorlijk voor het oor en de gehele mens rakend.
In aansluiting op de kerkdienst zou de Schola bovendien een kort Advents- en Kerstconcert kunnen verzorgen (tijdsduur maximaal drie kwartier).
Mocht u als kerkbestuur, voorganger of cantor belangstelling hebben voor ons aanbod, dan nodigen wij u uit zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen, uiterlijk 15 oktober a.s. Onze voorkeur gaat uit naar een kerkgemeenschap binnen een straal van ± 30 kilometer van Nijmegen. Uiteraard krijgt de liturgie vorm in samenspraak met u. Voor het maken van liturgieboekjes kan de Schola zorgen.

U kunt contact opnemen met de secretaris.

 

Nieuw!!!

Programma: Vespers van een vluchteling, een zwanenzang?’
Schola Karolus Magnus ontwikkelt een groot en actueel programma in samenspraak en samenwerking met lokale wereldlijke en/of kerkelijke instellingen.