Welkom bij gregoriaans koor  Karolus Magnus

Ons koor stelt zich ten doel het authentieke gregoriaans als kostbaar cultureel en liturgisch erfgoed te bewaren, te propageren en – door het in deze tijd te plaatsen – ook te actualiseren.

De Schola Cantorum Karolus Magnus  heeft een vaste dirigent, Stan Hollaardt, en momenteel 14 zangers  en is gevestigd in Nijmegen.

Gregoriaans zingen

Wij zingen graag gregoriaans, goed gregoriaans. Ons doel willen we bereiken door het werven en opleiden van zangers, het verzorgen van uitvoeringen, het deelnemen aan concoursen, het opluisteren van vieringen, het organiseren van cursussen en het uitgeven van CD’s  en boeken.

Een stemmig afscheid?

De Schola Cantorum Karolus Magnus zingt de eenstemmige gregoriaanse muziek die al eeuwenlang in kerken en kloosters te beluisteren is. Deze meditatieve gezangen klinken vooral ouderen van katholieken huize vertrouwd in de oren. Het koor biedt aan de muzikale begeleiding te verzorgen bij kerkelijke uitvaarten en vieringen in crematoria

De naam van het koor

Karolus Magnus is uiteraard een verwijzing naar Karel de Grote, die in zijn tijd de uniformiteit in de liturgie en de verspreiding van het gregoriaans in West-Europa bevorderde maar tevens naar de keizer Karelstad Nijmegen, waar Karel de Grote zich destijds dikwijls in zijn burcht aan de Waal ophield. De lange en rijke traditie van gregoriaans zingen in de vele kerken van Nijmegen en omgeving hebben een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan en de ontwikkeling van het huidige koor.

In memoriam Jo van der Meijden

Na een kort ziekbed is op 7 april 2021 Jo van Meijden overleden. Jo was jarenlang  penningmeester van de Stichting Vrienden van de schola en daarnaast nam zij ook het penningmeesterschap van de schola zelf op zich. Met Brabantse gemoedelijkheid en moederlijke zorg kweet zij zich deskundig van haar taak. Jo toonde zich daarbij – bijna 20 jaar lang – zeer betrokken bij de schola, was bij alle uitvoeringen aanwezig en ontpopte zich daarbij als hoffotograaf. Met de vele foto’s en video’s die zij maakte, bewees zij de PR van de schola grote diensten. In februari 2019 is aan Jo het lidmaatschap van verdienste aangeboden door de voltallige schola.

Wij herinneren ons Jo als een kordate vrouw die haar taken zeer serieus nam maar bij wie je je ook meteen thuis voelde. Een vrouw met een blije oogopslag, een vrolijke lach, een altijd goed humeur, een en al belangstelling voor de ander en altijd een hartelijk woord, kortom als een persoon die niet alleen een goede sfeer wist te maken, maar die ook wist te verspreiden.

Wij zeggen Jo oprecht dank voor al hetgeen zij de schola heeft geschonken.