NIEUW!!!

Programma: Vespers van een vluchteling, een zwanenzang?

Schola Cantorum Karolus Magnus ontwikkelt momenteel een groot en actueel programma, in samenspraak en samenwerking met lokale wereldlijke en/of kerkelijke instellingen en personen.

‘Vespers’ is een format waarin een geheel van gezangen, lezingen en wat dies meer zij, gegoten wordt. Met gezangen worden niet louter gregoriaanse gezangen bedoeld, maar ook muziek en zang uit andere culturen, bijvoorbeeld oosterse. En wat de lezingen betreft: ook teksten uit de moderne literatuur, van o.a. Arnon Grunberg, Tommy Wieringa en Rosita Steenbeek, lenen zich er uitstekend voor om te worden ‘gelezen’.

Er is van de Vespers van een vluchteling een basisprogramma beschikbaar dat uit verschillende onderdelen bestaat. Bij elke uitvoering worden er keuzes gemaakt  in samenspraak met organisatie die ons uitnodigt en in overleg met  nieuwe  deelnemers; keuzes met betrekking tot toepasselijke gezangen, teksten en muziekstukken, al naargelang de locatie en het auditorium.

Een voorbeeld. We bevinden ons in een azc. Voor ons een publiek dat deels bestaat uit asielzoekers. Het programma gaat over hen. Ligt het niet voor de hand hun ervaringen te laten meespreken! In de vorm van hun muziek, door hen gezongen of door hen bespeeld op een aan hun cultuur ontleend instrument? Of in de vorm van een verbeelding. We hoorden dat een van hen zijn barre tocht over zee had uitgebeeld met de ark van Noach. Dan is het toch prachtig als een van de uit Syrië gevluchte mensen het betreffende verhaal uit Genesis 7 leest, gevolgd door een moslim(a) die enkele passages voorleest uit de Koran (bijvoorbeeld uit Soera 7), waarin Noach voorgesteld wordt als profeet. We kennen ook allemaal het verhaal van de uittocht uit Egypte door de Rode zee naar het beloofde land: ‘In exitu Israel de Aegypto’.

Op zondag 21 januari 2024 heeft een muzikale première plaatsgevonden in de protestantse kerk van Groesbeek.
Op zondag 23 juni om 16:00 uur worden de vespers van de vluchteling uitgevoerd in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat in Nijmegen.

Als u benieuwd bent naar wat dit programma te bieden heeft, klik dan op de compilatievideo.

Als u geïnteresseerd bent in het vormgeven aan een uitvoering op locatie in of onder auspiciën van uw organisatie, als u ideeën heeft over een aan het programma toe te voegen bijdrage of als u zelf zou willen komen meezingen in de Schola, neem dan contact op met de secretaris, Edo Fennema. Bent u al wat ouder: geen probleem. Bent u nog geen zestig: dan bent u extra welkom. De Schola voorziet in een interne opleiding.