NIEUW!!!

Programma: Vespers van een vluchteling, een zwanenzang?

Schola Karolus Magnus ontwikkelt een groot en actueel programma, in samenspraak en samenwerking met lokale wereldlijke en/of kerkelijke instellingen.

‘Vespers’ is een format waarin een geheel van gezangen, lezingen en wat dies meer zij, gegoten is. Met gezangen worden niet louter gregoriaanse gezangen bedoeld maar ook muziek en zang uit andere culturen, bv. oosterse. En wat de lezingen betreft: teksten uit de moderne literatuur, van o.a. Arnon Grunberg, Tommy Wieringa en Rosita Steenbeek.
Kortom er kunnen keuzes gemaakt worden uit gezangen en teksten al naargelang de locatie en het auditorium. Want zo’n programma wordt samengesteld in samenspraak en met medewerking van degenen die dat vluchtelingenproject aangaan.

Een voorbeeld. We bevinden ons in een azc. Voor ons een publiek dat deels bestaat uit asielzoekers. Het programma gaat over hen. Ligt het niet voor de hand hun ervaringen te laten meespreken! Enigen onder hen hebben tekeningen en schilderingen gemaakt van een barre tocht over zee, waarbij ze de ark van Noach uitgebeeld hebben. Een gevluchte Syriër leest het betreffende verhaal uit Genesis 7. Gevolgd door een moslim(a) die een aantal passages voorleest uit de Koran (bv. uit Soera 7), waarin Noach voorgesteld wordt als profeet. En wie kent niet het verhaal van de uittocht uit Egypte door de Rode zee naar het beloofde land: ‘In exitu Israel de Aegypto’.
Een litanie van de vluchteling kan onderdeel zijn van het programma.

Op zondag 21 januari 2024 heeft een muzikale première plaatsgevonden in de protestantse kerk aan de Groesbeek te Groesbeek.

 

Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van dit programma, neem dan contact op met de secretaris, Edo Fennema.