Er zijn tot dusverre acht CD’s verschenen, waarvan twee dubbel-CD’s. De laatst verschenen CD is getiteld ‘900 Jaar norbertijnen, eeuwfeest in coronatijd’. Het is een life-registratie van gezangen van Sint-Norbertus, de oprichter van de norbertijner orde: gewijde antifonen en responsoria, uitgevoerd in de abdij van Berne op 17 oktober 2021 (in coronatijd).

Heeft u interesse: Ga naar de bestelpagina.