De Schola Cantorum Karolus Magnus staat garant voor originele producties en programma’s, maar met deze cd overtreffen zij zichzelf. Het concept van dit programma is namelijk niet alleen volkomen uniek, maar ook zeer aangrijpend. Centraal staan vrouwelijke slachtoffers van geweld, van het Oude Testament tot vandaag de dag. Om deze vrouwen te gedenken, is er een ‘herdenkingsritueel’ geconstrueerd, waarin gregoriaanse gezangen worden afgewisseld met voorgelezen teksten over geweld en misbruik. Het contrast tussen de gregoriaanse gezangen en de vaak gruwelijke verhalen is groot. Ook al zijn de teksten van die gezangen bepaald niet vrolijk, de oeroude en prachtige melodieën geven toch een glimp van hoop. Het is bijzonder hoe de even oude teksten van dat gregoriaans lijken te reageren op de voorgelezen teksten. De uitvoering van het gregoriaans is prima, hoewel niet alle stemmen even stabiel zijn (soms moeten de mannen stukken solo zingen). Maar als je in het ‘verhaal’ van deze cd terecht komt, worden zulke details volkomen irrelevant. Centraal staat het leed dat vrouwen al eeuwen wordt aangedaan, en hoe hier mee in het reine kan worden gekomen. De heren van de Schola Cantorum Karolus Magnus hebben een dappere poging gedaan om dat te doen
Thomas op de Coul.