De Schola zingt de eenstemmige muziek die eeuwenlang heeft geklonken in kerken en kloosters: het gregoriaans. Het is een meditatieve vorm van kerkmuziek die veel ouderen van katholieken huize heel vertrouwd in de oren klinkt, maar die jongeren in deze tijd ook kan aanspreken. De schola onderscheidt in haar uitvoeringspraktijk twee vormen: de viering en het concert.

Op enkele vaste momenten in het jaar geeft de schola op eigen initiatief een concert of verzorgt het de muzikale ondersteuning van een viering. Zo zingt de schola ieder jaar bij zonsopgang op Paaszaterdag bij de ruïne van de Sint-Walrickkapel in Overasselt, in het laatste weekeinde van augustus in de Stevenskerk in Nijmegen tijdens Gebroeders van Limburgfestival en op een adventszondag in het voormalige cisterciënzer zusterklooster Graefenthal nabij Goch. Bovendien zingt de schola jaarlijks in een parochie de H. Mis op de eerste zondag van de advent. Daarnaast zijn er de cd-presentaties. De schola heeft om de 2 á 3 jaar een nieuw project. Er wordt dan een nieuw programma ontwikkeld en samengesteld. Daar wordt een cd-opname van gemaakt, er wordt over gepubliceerd en daaromheen worden concerten gegeven. Het laatste project waren de opnames en uitvoeringen van de metten van Lebuinus.

Voor het overige wordt de agenda door aanvragen van buitenaf bepaald. Veelal betreft het een uitvaart of afscheidsviering waarbij de Schola gevraagd wordt om muzikale ondersteuning te bieden. De gregoriaanse gezangen die de Schola bij een uitvaart ten gehore brengt, brengen hoop en leven: zij gaan uit van de overtuiging dat de dood niet het laatste woord heeft. Een gregoriaanse uitvaart brengt de Paasgedachte tot leven dat het met de dood niet afgelopen is maar dat wij erop  mogen vertrouwen eens met Christus te zullen verrijzen.

Naast de uitvaarten en afscheidsvieringen zijn er ieder jaar speciale concerten die op verzoek gegeven worden. Zo zong de schola in 2016 op het internationale kunstenfestival ‘The Guess Who’ in Utrecht, leverde zij een muzikale bijdrage bij de aanbieding van het rapport van de Commissie Deetman over seksueel misbruik binnen de R.K. kerk, werd zij gevraagd het jubileum op te luisteren van een organisatie die culturele reizen verzorgt en werd zij uitgenodigd te komen zingen bij de internationale kapittelbijeenkomst van de Norbertijnen in Gennep. Maar er vinden ook uitvoeringen plaats op verzoek van mensen die plaatselijk uitvoeringen organiseren, zoals in 2019 in Museum De Locht in Melderslo (L.) of bij de Mariken ommegang  die op 27 mei 2018 opnieuw tot leven werd gewekt. In overleg met de opdrachtgever wordt er dan een programma op maat samengesteld en uitgevoerd. Naast optredens op vele plaatsen in Nederland vonden concerten plaats in België (festival van Watou), Frankrijk, Duitsland  en Italië.

Programma mogelijkheden:

In de loop der jaren heeft Karolus Magnus een aantal projecten ontwikkeld die op aanvraag op locatie kunnen worden uitgevoerd. De meeste van die programma’s duren ca. een uur, maar ze zijn in overleg ook uit te breiden of in te korten. De meeste programma’s zijn ook toe te snijden op wensen die er ter plaatse leven. Zo kan Karolus Magnus een programma aanbieden

  • over Maria;
  • rond Allerzielen;
  • met gregoriaanse advents- en/of kerstliederen;
  • over het gregoriaans in de Divina Commedia van Dante;
  • voor de goede week met teksten uit het lijdensverhaal en voor Pasen;
  • over het beeld dat de mensheid zich in de loop der eeuwen van Christus gevormd heeft;
  • over vaderlandse geloofsverkondigers zoals Willibrordus, Lebuinus of  Norbertus met aan hen gewijde getijdengezangen;
  • over Karel de Grote die van grote betekenis was voor het gregoriaans;
  • en – heel actueel – over aantasting van de menselijke integriteit en met name over het geweld tegen vrouwen: ‘’The martyrd virgins’’

Veelal vinden onze concerten plaats in een kerk, maar dat is niet altijd zo. Ook een optreden in of bij een bijzonder monument of  begraafplaats is denkbaar.  Zo maakten we een programma bij middeleeuwse schilderijen over o.a. de heilige Lucia in museum Booijmans-van  Beuningen en staan we  elk jaar in de open lucht stil bij Sint-Walrick bij de naar hem genoemde ruïne van de kapel in Overasselt.

voor boekingen klikt u hier