Op een van de laatste zondagen van de advent verzorgt de schola sedert 2014 jaarlijks een concert in het voormalige cisterciënzer  zusterklooster in Graefenthal, nabij de grens in Goch-Asperden. Dit klooster werd in 1248 gesticht door Otto II van Gelder en zijn gemalin Margareta van Kleef. Het heeft eeuwenlang bestaan.

De Försterverein nam in 2005  de taak op zich het vervallen gebouw te restaureren en tot een levendig centrum voor Duits-Nederlandse ontmoetingen te maken. Op uitnodiging van deze Försterverein verzorgt de schola op een van de adventszondagen een tweetal concerten ten behoeve van bewoners  aan beide zijden van de grens. Daarmee wordt gepreludeerd op het komende kerstfeest. In 2017 betrof het een concert, samen met de vrouwelijke schola Voces Caelestes uit Nijmegen.

Van gregoriaanse zang die klinkt in deze oude gebouwen gaat een bijzondere bekoring uit. De geladen tekst van de gezangen die prachtig in muziek is omgezet en het rustige ritme van psalmen en hymnen leiden als vanzelf tot verstilde aandacht.