De dubbel Imago Christi biedt een aantal gezangen die tezamen een beeld schetsen hoe Jezus van Nazareth in de loop van 2000 jaar ervaren, gevierd en beleden is in de veranderende kerkgemeenschap.  Niet de historische Jezus is vertrekpunt maar de gemeente/kerk die Jezus Christus verkondigt.

De schola maakt in de keuze en de volgorde van de gezangen de volgende tijdsindeling: de apostolische tijd (eerste twee eeuwen), de tijd van de Kerkvaders (de derde tot de zesde eeuw), de tijd van de Middeleeuwen (begin zesde tot eind vijftiende eeuw) en Nieuwe Tijden (van de zestiende tot en met de twintigste eeuw.) In het booklet worden bovenstaande periodes toegelicht. De afzonderlijke gezangen worden qua inhoud, karakter en oorsprong beschreven en geduid.  

De inspiratie tot deze dubbel-cd vond de schola in het boek van Peter Smidt ‘In de handen van mensen’, 2000 jaar Christus in kunst en cultuur.

De eerste cd bevat 14 gezangen, de tweede 12. In het eerste gezang staat Jezus in de hemel naast Zijn Vader. De eerste martelaar Stefanus ziet in een visioen de heerlijkheid van Christus: “Video caelos”. De serie gezangen eindigt met “Dignus est Agnus”, Christus gezien als het Lam Gods. De opnamen zijn gemaakt in de kerk van de Protestantse Gemeente van Voorst. Voor de omslag is een keuze gemaakt voor één van de schitterende miniaturen van de Gebroeders van Limburg uit het getijdenboek “Les Belles Heures de Jean de Berry”, in Parijs of Bourges geschilderd tussen 1405 en 1408/09.

“Er klinken ervaren en bewogen zangers en er wordt een interessant programma gebracht’. Bespreking door Jerry Korsmit in Tijdschrift voor gregoriaans, jaargang 31 nr. 3  september 2006

”Dirigent Stan Hollaardt heeft op acceptabele eigen wijze de semiologische ritmeleer vertaald naar de praktijk. Ook in deze zin is Imago Christi voorbeeldig”. Bespreking door A. Vernooij in het Gregoriusblad, september 2006

“Ook voor deze nieuwe cd kozen ze een zeer originele invalshoek: het beeld van Christus, Imago Christi, zoals dat door de eeuwen heen ervaren, gevierd en beleden is en tot uitdrukking komt in de teksten van gregoriaanse zangen uit de diverse tijden.” Bespreking door Willy Schuyesmans 9 februari 2006

Terug