Bestuur: Piet Ronnes, voorzitter; Gerard Pieters, penningmeester; Jos Verhagen, secretaris.

Dirigent: Stan Hollaardt

Zangers: Frans de Bont, Jan Ermers, Edo Fennema, Stef Geurts, Sjef Jongen, Koos Leemker, Gerard Pieters, Sander Ram, Wil Robben, Piet Ronnes, Arno Theune, Jos Verhagen, André Weel en Peter Zandvliet.

 

Erelid: Pater Augustinus Hollaardt OP (†2012) en Prof. Jan Bernards (†2013)

Beschermheer: Mgr. A. H. van Luyn S. D. B., Emeritus Bisschop van Rotterdam.

Lid van verdienste: Toon Friederichs (†2009), pastor Simon Evers en onze organist Ton Bertrand.

 

Secretariaat: Kuluutsheuvel 37 5825BD Overloon

Telefoon: 0478-640444 mobiel 06-51248009

contact

De schola repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen. De schola, die alleen uit mannen bestaat, is niet aan een kerk verbonden en zingt op verzoek of op eigen initiatief bij kerkelijke, maar ook bij niet-kerkelijke gelegenheden. Geïnteresseerden kunnen dit via het contactformulier kenbaar maken bij de secretaris.

Er is geen sprake van beloning van bestuur, zangers en directie; de vereniging heeft geen personeel.

Onze bankrekening: NL34RABO 0117602922 t.n.v. Schola Cantorum Karolus Magnus