Bestuur: Gerard Pieters, voorzitter;  André Weel, penningmeester;  Jos Verhagen, secretaris.

DirigentStan Hollaardt

Zangers: Gé Creemers, Jan Ermers, Edo Fennema, Jan Fransen, Peter Fransen, Stef Geurts, Henk Gols, Sjef Jongen, Koos Leemker, Gerard Pieters, Sander Ram, Marcel de Rider, Wil Robben, Piet Ronnes, Arno Theune, Jos Verhagen, André Weel en Peter Zandvliet.

Erelid: Pater Augustinus Hollaardt OP (†2012) en Prof. Jan Bernards (†2013)

Beschermheer: Mgr. A. H. van Luyn S. D. B., Emeritus Bisschop van Rotterdam.

Leden van verdienste: Toon Friederichs (†2009), pastor Simon Evers, organist Ton Bertrand, oud secretaris en koorlid Jan Timmermans en oud penningmeester Jo van der Meijde (†2021).

 

Secretariaat: Kuluutsheuvel 37 5825BD Overloon

Telefoon: 0478-640444 mobiel 06-51248009

contact

 

Algemeen:

De schola repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen. De schola, die alleen uit mannen bestaat, is niet aan een kerk verbonden en zingt op verzoek of op eigen initiatief bij kerkelijke, maar ook bij niet-kerkelijke gelegenheden. Geïnteresseerden kunnen dit via het contactformulier kenbaar maken bij de secretaris.

Er is geen sprake van beloning van bestuur, zangers en directie; de vereniging heeft geen personeel.

Rekeningnummer (IBAN) NL 90 TRIO 0320 4159 96
ten name van Schola Cantorum Karolus Magnus