Bestuur: Gerard Pieters, voorzitter;  André Weel, penningmeester; Edo Fennema, secretaris; Henk Gols, toegevoegd bestuurslid

DirigentStan Hollaardt

Zangers: Gé Creemers, Jan Ermers, Edo Fennema, Jan Fransen, Peter Fransen, Stef Geurts, Henk Gols, Sjef Jongen, Gerard Pieters, Sander Ram, Marcel de Ridder, Wil Robben, Arno Theune, Jos Verhagen, André Weel en Peter Zandvliet

Erelid: Pater Augustinus Hollaardt OP (†2012) en Prof. Jan Bernards (†2013)

Leden van verdienste: organist Ton Bertrand; pastor Simon Evers; Toon Friederichs (2009 †); Koos Leemker; oud-penningmeester Jo van der Meijde (†2021); oud-secretaris en oud-koorlid Jan Timmermans

Penning van verdienste: Stan Hollaardt; Jos Verhagen

 

Secretariaat: Hindestraat 11, 6531 KG Nijmegen
Telefoon: 024-3540264‬; mobiel 06-10310481‬

Contact

 

Algemeen:
De Schola repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Groenestraatkerk te Nijmegen. De Schola, die alleen uit mannen bestaat, is niet aan een kerk verbonden en zingt op verzoek of op eigen initiatief bij kerkelijke, maar ook bij niet-kerkelijke gelegenheden. Geïnteresseerden kunnen dit via het contactformulier kenbaar maken bij de secretaris.

Er is geen sprake van beloning van bestuur, zangers en directie; de vereniging heeft geen personeel.

Rekeningnummer (IBAN) NL 90 TRIO 0320 4159 96
ten name van Schola Cantorum Karolus Magnus