Anthony Zielhorst: in het Gregoriusblad jrg. 138 Nummer 1, Maart 2014

Augustinus Hollaardt heeft zijn hele leven gewijd aan liturgie en kerkmuziek. Hij was gewaardeerd lid van de redactie van ons blad, alsmede van het Tijdschrift voor liturgie, maar bovenal was hij studiesecretaris van de Nationale Raad voor Liturgie. Zijn levenswerk volbracht hij als redactiesecretaris van het Liturgisch Woordenboek. Een reeks van zijn artikelen is op overzichtelijke wijze gebundeld in Hoogtepunten uit de Gregoriaanse traditie, een liturgisch en historisch perspectief, een mooi en toegankelijk boek. Elke paragraaf heeft een gezang als uitgangspunt, dat te beluisteren is op de website van de schola Karolus Magnus, de schola die deze publicatie mede mogelijk maakte. Het boek behandelt de ontwikkeling van de liturgie en de plaats van het gregoriaans daarbinnen, geeft vervolgens aandacht aan de getijden van de dag en bespreekt daarna de Maria-antifonen. Hierna komt de misliturgie aan de orde, zowel de vaste als de wisselende gezangen. Hoogtepunt is het hoofdstuk waarin Hollaardt de lezer meeneemt door het kerkelijk jaar. Hier toont hij zijn eruditie, de lezer kan zich aan zijn kennis laven, zonder dat hij zijn teksten belerend formuleert.
Hoogtepunten is een prachtig boek. De initiatiefnemers verdienen alle lof, niet alleen om het initiatief, maar vooral ook om de kwaliteit van het resultaat.

Terug