Dit rijk geïllustreerde, bijna 500 pagina’s tellende boek vertelt de geschiedenis van het gregoriaans vanaf de joodse wortels tot de toepassingen ervan in de huidige tijd. Er worden tal van verbanden gelegd met uiteenlopende takken van kunst en wetenschap. Jacques put daarbij uit zijn brede kennis van kerk- en kunstgeschiedenis, filosofie, theologie, en psychologie. Daarbij verwijst hij naar  liturgie, literatuur, beeldende kunst en muziek. De schrijver maakt in de marge van zijn hoofdtekst vele, vaak verrassende uitstapjes naar deelonderwerpen. Hij ontpopt zich daarbij soms zelfs als een heuse detective. Dat hij zijn betoog heeft gekoppeld aan persoonlijke ervaringen maakt dit boek tot een volstrekt uniek document.

 

De auteur zelf over zijn boek:

‘Er bestaat in het Nederlands geen algemeen toegankelijke inleiding in het gregoriaans.’ (p. 9)

‘Dit boek beoogt een inleiding te bieden die een minimum aan voorkennis vereist.’ (p. 9)

Om u een beeld te vormen is hier een VOORUITBLIK

 

De restauratie van het gregoriaans is via de contactpagina te bestellen. Het kost – exclusief verzendkosten –  tot 1 september 49,50 daarna 54,50.

( I. V. M. sterk gestegen papierprijzen, hebben we bij de tweede druk de prijs van het boek moeten verhogen)