De uitvaartliturgie van de Kerk bevat een rijk scala aan gezangen. Zij begint bij de avondwake en vindt een vervolg in de processiegang naar het kerkgebouw. Daar vindt de uitvaartliturgie van de Mis plaats en het naar buiten dragen van het dode lichaam. De processie naar het kerkhof wordt afgesloten met een ritus bij het graf. De cd Media Vita verklankt de inhoud en de sfeer van de broosheid van het leven en tegelijkertijd het perspectief van sterven en verrijzen. Er is een variatie aan gezangen opgenomen. Te horen zijn o.a. Antifonen,  Psalmen, Hymnen en Responsories.

 

Ter verduidelijking:

Een antifoon is een vers dat gezongen wordt als inleiding op en ter afsluiting van een psalm.

Een psalm is een religieuze liedvorm afkomstig uit de joodse traditie.

Een hymne is een lofzang op een bepaald onderwerp of persoon.

Een responsorie is een muziekvorm waarbij afwisseling is tussen voorzang (cantor) en zang door een koor als antwoord.

Terug