Het concertante programma over het leven van Titus Brandsma, dat door de dirigent Stan Hollaardt is samengesteld, bevat gesproken teksten van en over de heilige, afgewisseld met toepasselijke gregoriaanse gezangen. Sommige gezangen zijn speciaal voor dit programma door de dirigent gecomponeerd. Dit concert neemt maximaal 1½ uur in beslag.

Voor een gezongen bijdrage aan een aan Titus Brandsma gewijde mis is door Stan Hollaardt een misformulier ontworpen met gregoriaanse gezangen (een introitus, tussenzangen, een offertorium, een communio en een slotzang) die gerelateerd zijn aan delen van zijn leven.

De Schola Karolus Magnus wil de gezangen op aanvraag gaarne uitvoeren hetzij bij een liturgische bijeenkomst dan wel in concertvorm. Beide programma’s kunnen ook in samenhang uitgevoerd worden.

Data, locatie en tarieven in overleg, middels het contactformulier.