Zondag 29 oktober 2023, 16 uur, Mariavespers in de kerk van de H. Antonius Abt, Dennenstraat 125 te Nijmegen. De uitvoering is een co-productie van de Schola Cantorum Karolus Magnus en het Gregoriaans Koor Dukenburg.

De Mariavespers vormen een verzameling psalmen en antifonen. Ze zijn gebaseerd op het ‘Lied der Liederen’, het bijbelse geschriftje Hooglied. In slechts 117 verzen wordt de vlammende liefde tussen twee mensen beschreven. De uiterst beeldende taal is een ode aan zowel verrukkelijke lijfelijkheid als diepe zielsverbondenheid. Deze oud-oosterse, erotische liefdespoëzie is zowel in de joodse als in de christelijke mystieke traditie steeds ook gelezen als verwoording van wat ten diepste geloven is: niet het aanhangen van steriele gedachteconstructies maar het met hart en ziel ingaan op de lokroep van de Minne.

Historisch gezien ligt de oorsprong van het gebruik van Maria-antifonen in de liturgie in de 11e en 12e eeuw. Geheel in de geest van de tijd werd Maria beschreven als een hoofse vrouw en kreeg de devotie tot de Moeder Gods affectieve trekken. In de kloosters ontstond in diezelfde tijd de gewoonte om speciale Maria-antifonen te zingen aan het slot van de getijden, bv. het Salve Regina en het Regina caeli. Deze antifonen hebben tot doel haar voorspraak in te roepen ter bescherming van de gemeenschap.

De oude teksten spreken verwondering uit, wekken verlangen, bieden troost en nodigen uit tot overgave en contemplatie.