Op zondagmiddag 21 mei om 16.00 uur zingt de schola cantorum Karolus Magnus in de Petrus Canisiuskerk in de Molenstraat, in het centrum van Nijmegen, de Mariavespers.

De Mariavespers is een verzameling psalmen en antifonen. Ze zijn gebaseerd op het Hooglied, ook wel  het Lied der Liederen genoemd. Het omvat slechts 117 verzen, maar die zijn heel bijzonder, omdat ze de unieke en trouwe liefde tussen twee personen beschrijven: lichamelijke liefde en zielsverbondenheid. Het verhaal dat zich afspeelt in de harem van koning Salomo wordt in bedekte termen verteld, omdat ook de erotisch-seksuele dimensie van de liefde een voorname rol speelt in het verhaal. Deze oud-oosterse liefdespoëzie is zowel in de joodse als in de christelijke traditie steeds ook gelezen als verwoording van wat geloven is: niet het aanhangen van steriele gedachtenconstructies maar het met hart en ziel ingaan op de lokroep van de Minne.

 

Historisch gezien ligt de oorsprong van het gebruik van Maria-antifonen in de liturgie in de 11e en 12e eeuw. Geheel in de geest van de tijd werd Maria beschreven als een hoofse vrouw en kreeg de devotie tot de Moeder Gods affectieve trekken. In de kloosters ontstond in diezelfde tijd de gewoonte om speciale Maria-antifonen te zingen aan het slot van de getijden, bv. het Salve Regina en het Regina caeli. Deze antifonen hebben tot doel haar voorspraak in te roepen ter bescherming van de gemeenschap.

De oude teksten spreken bewondering uit, bieden troost en zielsverbondenheid en zetten aan tot contemplatie.

Wij nodigen u graag uit deze oude traditie te komen meebeleven en bieden u na afloop graag een drankje aan.