Oude zang op een nieuwe dag.

Ook dit jaar geeft de schola cantorum Karolus Magnus weer op paaszaterdag acte de presence bij de koortsboom en de kapelruïne van Sint-Walrick in Overasselt.

De schola komt evenals vorige jaren in processie op onder het zingen van het gezang ‘Ales diei’ (De vogel die de nieuwe dag aankondigt). Vervolgens zal een lofzang klinken op de koortsboom ‘Sanitatem aegris’ (Jij schenkt gezondheid aan de zieken). Het is een gregoriaanse compositie van dirigent Stan Hollaardt. Daarna volgt een gedeelte van de litanie van de heilige Walrick,  de antifoon ‘Lumen ad revelationem gentium’ en psalm 126: ‘Nisi Dominus aedificavit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam.’ (Als de Heer het huis niet bouwt, werken de werklieden tevergeefs.)

Aan keizer Karel de Grote is de antifoon ‘O spes afflictis’ gewijd. Lopend naar de kapel van Sint-Walrick zingt de schola een hymne van de heilige Willibrord ‘Ave praeelecte’. In de kapel klinkt een hymne voor Sint-Willibrord die op zijn tochten eveneens dit gebied heeft bezocht. In de kapel staan gezangen van Pasen centraal (paashymne ‘Victimae paschali laudes’ en paas-antifoon ‘Resurrexit’: Ik ben verrezen) en klinken twee Mariagezangen terwijl de schola zich keert naar het Mariabeeld (‘Regina caeli’en ‘Salve Regina’). Onder het zingen van een feesthymne voor Pasen, ‘Salve festa dies’ (Gegroet o feestdag) verlaten de zangers het terrein.

U bent na afloop van harte welkom in het nabijgelegen restaurant Sint-Walrick om samen met de zangers een kopje koffie te drinken, dat u door de schola wordt aangeboden. Tevens zijn er cd’s en boeken van de schola te koop.