De schola heeft de gewoonte om op de eerste zondag van de advent ergens in Nederland te zingen bij de eucharistieviering op die dag. Dit jaar zal de schola niet zingen op de eerste, maar op de derde zondag van de Advent. Dat gebeurt in een viering bij de norbertijnen in Gennep. In die dienst zal worden voorgegaan door norbertijner abt Denis Hendrickx. Er zal ook worden stilgestaan bij het 900 jarig bestaan van de orde van de norbertijnen. De gezangen zijn daarom deels ontleend aan de derde adventszondag en voor een ander deel zijn ze afkomstig van een programma dat vanuit de schola speciaal aan Norbertus is gewijd.

 

De eucharistieviering vindt plaats op 12 december a.s. in de Martinuskerk in Gennep en vangt aan om 11.00 uur.