De schola zal ook dit jaar weer medewerking verlenen aan het Gebroeders van Limburg Festival. In ieder geval  door in de ochtend deel te nemen aan de oecumenische viering in de Sint Stevenskerk en mogelijk nog op andere wijze. Daarover volgt dan te zijner tijd nader bericht