De Schola zingt de eenstemmige muziek die eeuwenlang heeft geklonken in kerken en kloosters: het gregoriaans. Het is een meditatieve vorm van kerkmuziek die veel ouderen van katholieken huize heel vertrouwd in de oren klinkt, maar die jongeren in deze tijd ook kan aanspreken. De schola onderscheidt in haar uitvoeringspraktijk twee vormen: de viering en het concert.

Op enkele vaste momenten in het jaar geeft de schola op eigen initiatief een concert of verzorgt het de muzikale ondersteuning van een viering. Zo zingt de schola ieder jaar bij zonsopgang op Paaszaterdag bij de ruïne van de Sint-Walrickkapel in Overasselt, in het laatste weekeinde van augustus in de Stevenskerk in Nijmegen tijdens Gebroeders van Limburgfestival en op een adventszondag in het voormalige cisterciënzer zusterklooster  Graefenthal  nabij Goch. Bovendien zingt de schola jaarlijks in een parochie de H. Mis op de eerste zondag van de advent. Daarnaast zijn er de cd-presentaties. De schola heeft om de 2 á 3 jaar een nieuw project. Er wordt dan op eigen initiatief een programma ontwikkeld en samengesteld. Daar wordt een cd-opname van gemaakt, er wordt over gepubliceerd en daaromheen worden concerten gegeven. Het laatste project waren de opnames en uitvoeringen van de metten van Lebuinus in 2017.

Voor het overige wordt de agenda door aanvragen van buitenaf bepaald. Veelal betreft het een uitvaart of afscheidsviering, waarbij de Schola gevraagd wordt om muzikale ondersteuning te bieden. De gregoriaanse gezangen die de Schola bij een uitvaart ten gehore brengt, brengen hoop en leven: zij gaan uit van de overtuiging dat de dood niet het laatste woord heeft. Een gregoriaanse uitvaart brengt de Paasgedachte tot leven dat het met de dood niet afgelopen is maar dat wij erop  mogen vertrouwen eens met Christus te zullen verrijzen.

Naast de uitvaarten en afscheidsvieringen zijn er ieder jaar speciale concerten die op verzoek gegeven worden. Zo zong de schola in 2016 op het festival ‘The Guess Who’ in Utrecht, leverde zij een muzikale bijdrage bij de aanbieding van het rapport van de Commissie Deetman over seksueel misbruik binnen de R.K. kerk, werd zij gevraagd het jubileum op te luisteren van een organisatie die culturele reizen verzorgt en werd zij uitgenodigd te komen zingen bij de internationale kapittelbijeenkomst van de Norbertijnen in Gennep. Maar er vinden ook uitvoeringen plaats op verzoek van mensen die plaatselijk concertante uitvoeringen organiseren, zoals in 2017 in Museum De Locht in Melderslo (L.) of bij de Mariken ommegang  die op 27 mei 2018 opnieuw tot leven werd gewekt. In overleg met de opdrachtgever wordt er dan een programma op maat samengesteld en uitgevoerd.

Naast optredens op vele plaatsen in Nederland vonden concerten plaats in België (festival van Watou), Frankrijk, Duitsland  en Italië.

voor boekingen klikt u hier