Schola Cantorum Carolus Magnus zingt de eenstemmige muziek die eeuwenlang geklonken heeft in kerken en kloosters: het gregoriaans. Voor deze vroege middeleeuwse muziek is in de afgelopen decennia een nieuwe fascinatie ontstaan. De Schola stelt zich ten doel het authentieke gregoriaans als kostbaar cultureel en liturgisch erfgoed te behoeden, te propageren en — door het in deze tijd te plaatsen — ook te actualiseren.

Wij zingen graag gregoriaans, goed gregoriaans! Zodoende proberen wij een bijdrage te leveren aan het behoud van het authentieke gregoriaans als kostbaar cultureel erfgoed. Behoud van het gregoriaans is allereerst gediend met het zingen ervan. Zonder uitvoeringspraktijk geen levend gregoriaans. Met een zo oorspronkelijk mogelijke uitvoering van gregoriaanse gezangen, zowel concertmatig als binnen een liturgisch kader, wil de Schola:

  • haar toehoorders de zuivere schoonheid, rijkdom en weldadige werking van deze eeuwenoude liturgische gezangen laten ervaren,
  • de belangstelling voor deze muziek bevorderen en de bekendheid van deze muziek vergroten.

We willen ons doel bereiken door het werven en opleiden van zangers, het houden van repetities en audities, het verzorgen van uitvoeringen, het deelnemen aan muziekconcoursen, het opluisteren van kerkelijke vieringen, het geven van cursussen, het voorzien in publicaties (boeken en cd’s) en het beheren van deze website.

Over het propageren en actualiseren van het gregoriaans leest u in het interview met Stan en Jos, september 2022, in ‘Drieklank’.

Om de gregoriaanse gezangen ten gehore te kunnen brengen op de manier die de componisten destijds (vermoedelijk) voor ogen heeft gestaan, maken wij studie van de semiologie, de leer die zich bezighoudt met de verklaring van de tekens (neumen) die in vroege handschriften boven of onder de teksten zijn bijgeschreven. De neumen geven weinig nauwkeurige informatie over de melodie, maar des te meer over de ritmiek die bij het zingen moet worden betracht.