Er zijn tot dusverre acht cd’s verschenen, waarvan twee dubbel-cd’s. De laatst verschenen cd is getiteld ‘900 Jaar norbertijnen, eeuwfeest in coronatijd’. Het is een life-registratie van gezangen van Sint-Norbertus, de oprichter van de norbertijner orde: gewijde antifonen en responsoria, uitgevoerd in de abdij van Berne op 17 oktober 2021 (in coronatijd).

Heeft u interesse: Ga naar de bestelpagina.