Wenst u een stemmig afscheid voor een overledene?

De Schola Cantorum Karolus Magnus zingt de eenstemmige gregoriaanse muziek die eeuwenlang in kerken en kloosters heeft geklonken. Het is een meditatieve vorm van kerkmuziek die veel ouderen van katholieken huize heel vertrouwd in de oren klinkt. De Schola biedt aan de muzikale begeleiding te verzorgen bij kerkelijke uitvaarten en vieringen in crematoria.

De gregoriaanse gezangen die wij bij uitvaarten ten gehore brengt zijn absoluut niet somber van toon. Integendeel, deze gezangen brengen hoop en leven doordat zij uitgaan van de overtuiging dat de dood niet het laatste woord heeft. Een gregoriaans afscheid brengt de Paasgedachte tot leven: met de dood is het niet afgelopen maar wij mogen erop vertrouwen eens met Christus te zullen verrijzen.

Hieronder enkele voorbeelden van gezangen zoals wij die regelmatig bij een uitvaart ten gehore brengen. Ze staan ook op onze CD ‘Media Vita’.

  • Media vita in morte sumus. –‘Midden in het leven zijn wij in de dood’. Deze woorden betekenen voor de gelovige een aansporing om tot het besef te komen hoe broos het leven is, maar tegelijkertijd bieden zij een christelijk perspectief: uitzicht op het eeuwige leven.-
  • Placebo Domino. -Sinds de Middeleeuwen is dit de antifoon die gezongen werd op de avond van de sterfdag. Ook zegt men wel: waar de geneeskunde niet meer bij machte was hulp te bieden werd het Placebo Domino ingezet. In deze woorden ligt de oorsprong van de medische term placebo. Deze antifoon werd gezongen bij de tocht van het huis van de overledene naar de kerk. Wij zingen deze antifoon voorafgaande aan de viering.-
  • In Paradisum. -Dit gezang vormt als het ware de omlijsting van de psalm van de uittocht naar het beloofde land. De antifoon word gezongen als de overledene de kerk uitgedragen wordt.-

 

Praktische zaken

Als de Schola in een uitvaartdienst optreedt, zijn steeds vijf tot tien zangers aanwezig. Op verzoek zijn wij bereid om ook enkele Nederlandse liederen te zingen. Wij zijn gekleed in zwart kostuum of in rode tunica, naar de wens van de overledene of de nabestaanden. Kosten vanaf € 350.

 

Contact

Via onze contactpagina kunt u vragen stellen of een verzoek doen in verband met een komende uitvaart of afscheidsviering.

U kunt ook bellen met dirigent Stan Hollaardt: 024 3581966. Hij is de centrale persoon bij een uitvaart waarbij de Schola gevraagd is te zingen. Hij legt en onderhoudt het contact met de uitvaartondernemer, met de familie en ook met de pastor of uitvaartbegeleider die voorgaat in de dienst. Hij gaat op zoek naar passende teksten en gezangen bij de dienst of schrijft ze zelf.

Hier leest u enkele persoonlijk reacties.