35 jaar geëngageerd gregoriaans 

 

In 1988 werd de schola opgericht. Dirigenten van gregoriaanse koren uit Nijmegen en omgeving verenigden zich met de bedoeling om samen een modelkoor te vormen dat de verworvenheden van het gerestaureerde gregoriaans uit zou gaan dragen. Dat initiatief is niet zonder vrucht gebleven: dit jaar viert de Schola Cantorum Karolus Magnus haar 7e lustrum.

Voor de schola is de gregoriaanse zang een kostbaar cultureel, spiritueel en liturgisch erfgoed. En om dat erfgoed te bewaren moet het eerst en vooral gezongen worden, liefst op de wijze waarop het ooit in de Middeleeuwen bedoeld was. Gedreven door die ambitie heeft de schola zich al die jaren trouw en volhardend ingezet voor het behoud en tot klinken brengen van die oude eenstemmige, liturgische zang. In een tijd waarin de kerk afstand nam van haar eigen zang, het gregoriaans, heeft de schola de schoonheid van die zang, soms tegen de verdrukking in, nieuw willen laten horen. En met succes. Talrijk zijn de optredens in stad en land, in binnen- en buitenland. De gregoriaanse zang – een muzikale begeleiding van en reflectie op vooral bijbelse teksten – beroert mensen, ook vandaag, zowel ouderen als jongeren.

In de afgelopen 35 jaar is de schola met haar tijd meegegroeid. Meer en meer heeft de schola het gregoriaans buiten de kerk gebracht, andere locaties gezocht – de boomgaard, de stationshal, het museum: locaties waar zich een ander geïnteresseerd publiek bevond. Gregoriaans kan overal gezongen worden! Bovendien zocht de schola naar manieren om de oude zang naar de actualiteit te trekken door er eigentijdse thema’s meet te verbinden. Juist omdat de oude gezangen algemeen menselijke gevoelens en verlangens vertolken. Het geweld tegen vrouwen, de corona-pandemie en de vluchteling heeft de schola geïnspireerd tot engagement en vernieuwing van het programma.

De Schola Cantorum Karolus Magnus kijkt met gepaste trots naar wat in de voorbije decennia gepresteerd is en ziet met vertrouwen naar de toekomst. Die toekomst zal extra kleur krijgen wanneer de schola en alles waar zij voor staat, zal worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

 

Op zaterdag 1 juli vindt om 16.00 een jubileumconcert plaats in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat te Nijmegen. Iedereen is welkom die het gregoriaans een warm hart toedraagt of er nader kennis mee wil maken. De toegang is gratis. Het concert duurt ca 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om met de zangers het glas te heffen in het zijgedeelte van de kerkruimte.