Op zondagmiddag 9 oktober 2022 voeren de Schola Cantorum Karolus Magnus en het Gregoriaans Koor Dukenburg gezamenlijk de Mariavespers uit – een indrukwekkende gebeurtenis!

De uitvoering begint om 16.00 uur en vindt plaats in de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart-kerk Oude Kleefsebaan 123 in Berg en Dal.

Beide koren staan onder leiding van Stan Hollaardt.

De Mariavespers is een verzameling psalmen en antifonen. De gezangen stammen uit de 11e en 12e eeuw en zijn afkomstig van het Hooglied, dat op het eerste gezicht louter liefdespoëzie omvat. De oude teksten spreken bewondering uit, bieden troost en zielsverbondenheid en zetten aan tot contemplatie.

In het voorprogramma worden enkele recent ontwikkelde gezangen rond de corona-epidemie, de heilige Norbertus van Gennep en de heilige Titus Brandsma ten gehore gebracht.

De toegang is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.