De schola zal ook dit jaar weer zijn medewerking verlenen aan het Gebroeders van Limburg Festival door in de ochtend deel te nemen aan de oecumenische viering in de Sint Stevenskerk en zo mogelijk ook door het ten gehore brengen van de Maria Vespers in de middag. Nadere informatie over de precieze tijden volgen.