Het bestuur, onze MP gehoord hebbende, heeft besloten ons dertiende optreden, op 11 April bij Sint-Walrick af te blazen.
We zoeken een andere datum, maar wachten ook daarvoor de ontwikkelingen verder af.