Waarom vriend worden van de Schola Cantorum Karolus Magnus?

Om de Gregoriaanse zang, zowel zangtechnisch als artistiek verantwoord op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren is veel studie en oefening noodzakelijk. Daartoe komt de Schola elke dinsdagavond bijeen. Ook studiemateriaal, kleding en dergelijke zijn nodig. Om de kosten van een en ander te kunnen dekken is de Schola aangewezen op de inkomsten uit optredens en van de opbrengsten van de cd’s en  heeft de Schola  ook een vaste kring van belangstellenden rond zich verzameld die haar financieel steunt en zo helpt het belangrijke culturele erfgoed, dat het Gregoriaans is, niet verloren te laten gaan. Dat zijn de vrienden van de schola.

Wat ontvangt u als vriend van de schola?

‘Vrienden’ ontvangen een of twee maal per jaar een nieuwsbrief, het Vriendencontact (2020-2 )waarin melding wordt gemaakt van en teruggekeken wordt op de activiteiten van de Schola. Bovendien heeft een vriend, bij een donatie van minimaal €15,- per jaar recht op vrije toegang voor één persoon tot alle concerten die de schola dat jaar in Nijmegen of elders zelf organiseert. Een donatie van €20,- of meer per jaar geeft recht op toegang voor twee personen. Daarnaast krijgen donateurs die €15,- of meer geven 40% korting op de cd’s van de Schola.

Hoe wordt u vriend?

Wilt u toetreden tot de vrienden van de Schola of heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de schola.

 

Door een legaat aan de Schola cantorum Karolus Magnus te schenken, zal de schola u gedenken.

 

NL34RABO 0117602922 t.n.v. Schola Cantorum Karolus Magnus