Als gevolg van Corona en de in dat verband getroffen maatregelen zijn de gezamelijke repetities van de schola sinds maart van dit jaar stilgelegd. Ook de geplande uitvoeringen, zoals onze jaarlijkse rite op paaszaterdag bij de kapel ruïne en de koortsboom in Overasselt en ons optreden bij het voor augustus geplande Gebroeders van Limburg festival, konden geen doorgang vinden.

Of de jaarlijkse voor de eerste zondag van de advent geprogrammeerde uitvoering doorgaat, zal afhangen van de wijze waarop ter plaatse met de vereiste anderhalve meter afstand kan worden omgegaan. Of het kerstconcert in Graefenthal kan doorgaan hangt af van de Coronamaatregelen die dan in Duitsland zullen gelden.

Ondertussen heeft de dirigent heeft een speciaal Coronaprogramma ontwikkeld, dat door de zangers de afgelopen maanden is ingeoefend. De repetities voor de schola als geheel zijn weliswaar gestopt, maar daarvoor in de plaats wordt, met inachtneming van de daarvoor geldende richtlijnen, door de dirigent in groepjes van drie zangers gewerkt. Thans wordt gezocht naar een goede mogelijkheid om dit programma uit te voeren.