Op zaterdag 30 oktober 2021, kort voor Allerzielen, zullen de leden van de Schola hun traditie hernemen om – gekleed als Benedictijner monniken – ‘s ochtends om 9.00 uur in de buitenlucht bij Overasselt een optreden te verzorgen met oude Gregoriaanse gezangen. Dat gebeurt bij de koortsboom en de Sint Walrickkapel (Sint Walrickweg 5) te Overasselt.

Vanwege de coronapandemie heeft deze traditie twee jaar geen doorgang kunnen vinden. In voorgaande jaren werd altijd gezongen op paaszaterdag en werd in de gezangen stilgestaan bij de opstanding van Christus, de komst van het licht en de levenskracht van de natuur. Dit jaar wil de schola stilstaan bij al diegenen die te maken hebben gekregen met corona en met name bij hen die eraan zijn overleden.

De schola zal gezangen ten gehore brengen die zijn ontleend aan de Missa in Tempore Universalis Contagii, de Mis ten tijde van een pandemie zoals het Vaticaan deze in 2020 heeft opgesteld. De dirigent van de Schola, Stan Hollaardt, heeft de teksten van passende gregoriaanse melodieën voorzien. Voorts worden een aantal bekende gezangen uit de dodenliturgie gezongen. Tijdens de gezangen worden er ritueel lapjes aan de koortsboom opgehangen.

De toegang is gratis. Houd u er wel rekening mee dat de coronamaatregelen van toepassing zijn. Houd anderhalve meter afstand en desinfecteer bij aankomst uw handen. U kunt staan in de daartoe met linten afgezette vakken. Een scan van uw QR-code (coronacheck) is vereist.

Parkeren kan bij Staatsbosbeheer en Restaurant Sint Walrick.

Na afloop zijn de toehoorders welkom in restaurant Sint Walrick voor een nazit met een kop koffie die de Schola u aanbiedt.

 

Voor meer algemene informatie over deze traditie: Zie

Paaszingen in de natuur bij het ochtendgloren – Immaterieel Erfgoed