Stichting Vrienden van de schola.

Waarom een Stichting Vrienden van de Schola Cantorum Karolus Magnus?

Om de Gregoriaanse zang, zowel zangtechnisch als artistiek verantwoord op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren is veel studie en oefening noodzakelijk. Daartoe komt de Schola elke dinsdagavond bijeen. Ook studiemateriaal, kleding en dergelijke zijn nodig, Om de kosten van een en ander te kunnen dekken is de Schola aangewezen op de inkomsten uit eventuele optredens en van de opbrengsten van de Cd's.

Ook is de Stichting Vrienden van de Schola Cantorum Karolus Magnus in het leven geroepen.

De Schola heeft op deze wijze een vaste kring van belangstellenden rond zich verzameld die ons helpt het belangrijke culturele erfgoed, dat het Gregoriaans is, niet verloren te laten gaan.

Hoe wordt u vriend van de stichting?

Elk bedrag is uiteraard welkom. De donateurs ontvangen een of twee maal per jaar een nieuwsbrief waarin o.m. melding wordt gemaakt van de activiteiten van de Schola. Bij een donatie van minimaal €15,- per jaar heeft men recht op vrije toegang voor één persoon tot alle concerten die de schola in Nijmegen of elders geeft. Een donatie van €20,- of meer per jaar geeft recht op toegang voor twee personen. Daarnaast krijgen donateurs die €15,- of meer geven 40% korting op de Cd's van de Schola.

Wilt u toetreden tot de vrienden van de Schola, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de stichting.

Het bestuur van de Stichting: (zie rubriek Adressen voor nadere gegevens)

 

Door een legaat aan de Stichting Vrienden van de Schola cantorum Karolus Magnus te schenken, zal de schola u gedenken.

Het bestuur van de stichting: Voorzitter: Prof.Dr. H Hennekens; Dr. J.F. Leemker, secretaris, J.J.M. Franssen, lid;

Drs. A. Weel, penningmeester

Harderwijkerweg 115, 6952 AG Dieren

E-mail: ziziphusmucronata@gmail.com

Tel. 0313 - 414668; mobiel: 06 - 53576148

 

  Banknummer: 

  IBAN: NL34RABO0117602922 t.n.v. Vrienden van de Schola Cantorum Karolus Magnus

   BIC:  RABONL2U

 

TERUG