MUZIKALE OPLUISTERING VAN

 

kerkelijke uitvaarten en vieringen in het crematorium

Huwelijksinzegeningen en jubilea

   

Wenst u een stemmig afscheid voor een overledene?

 

De Schola Cantorum Karolus Magnus  uit Nijmegen biedt zich aan voor de muzikale begeleiding bij kerkelijke uitvaarten en vieringen in crematoria. 

De Schola, opgericht in 1988 en bestaande uit 16 zangers onder leiding van dirigent Stan Hollaardt, stelt zich ten doel het authentieke gregoriaans levend te houden.

Bij haar uitvoeringen beperkt zij zich niet uitsluitend tot liturgisch optreden, maar hanteert zij ook de concertvorm.

Tot nu toe bracht de Schola 7 CDs uit, waaronder 'Media Vita', gezangen uit de liturgie voor overledenen (1997, remake 2009).

 

De Schola zingt de eenstemmige muziek die eeuwenlang heeft geklonken in kerken en kloosters: het gregoriaans. Het is een meditatieve vorm van kerkmuziek die veel ouderen van katholieken huize heel vertrouwd in de oren klinkt. Om die reden wordt de Schola regelmatig gevraagd om bij een uitvaart of crematie muzikale ondersteuning te bieden. De gregoriaanse gezangen die de Schola bij uitvaarten ten gehore brengt zijn absoluut niet somber van toon. Integendeel, deze gezangen brengen hoop en leven doordat zij uitgaan van de overtuiging dat de dood niet het laatste woord heeft. Een gregoriaanse uitvaart brengt de Paasgedachte tot leven: met de dood is het niet afgelopen maar wij mogen erop vertrouwen eens met Christus te zullen verrijzen.

 

Hier geven wij enkele voorbeelden van uitvaartgezangen zoals wij die regelmatig ten gehore brengen. Ze staan ook op onze CD 'Media Vita'.

 

MEDIA VITA IN MORTE SUMUS

'Midden in het leven zijn wij in de dood'. Deze woorden betekenen voor de gelovige een aansporing om tot het besef te komen hoe broos het leven is, maar tegelijkertijd bieden zij een christelijk perspectief: uitzicht op het eeuwige leven.

 

PLACEBO DOMINO

Sinds de Middeleeuwen is dit de antifoon die gezongen werd op de avond van de sterfdag. Ook zegt men wel: waar de geneeskunde niet meer bij machte was hulp te bieden werd het Placebo Domino ingezet. In deze woorden ligt de oorsprong van de medische term placebo.

Deze antifoon werd gezongen bij de tocht van het huis van de overledene naar de kerk. Wij zingen deze antifoon voorafgaande aan de viering.

 

IN PARADISUM

Dit gezang vormt als het ware de omlijsting van de psalm van de uittocht naar het beloofde land. De antifoon word gezongen als de overledene de kerk uitgedragen wordt.

 

Praktische zaken

Als de Schola in een uitvaartdienst optreedt, zijn steeds vijf tot tien zangers aanwezig.

Op verzoek zijn wij bereid om ook enkele Nederlandse liederen te zingen.

Wij zijn gekleed in zwart kostuum of in rode tunica, naar de wens van de overledene of de nabestaanden.

Kosten vanaf 350.

 

Contact

Hebt u vragen, of zoekt u contact in verband met een komende uitvaart?

Belt of mailt u dan onze secretaris, de heer Jan Timmermans.

E-mail: jh_timmermans@hotmail.com

Telefoon: 024-3607481 of mobiel 06-38465903.

Of met dirigent Stan Hollaardt: telefoon 024-3581966.

TERUG