Waarom een Stichting Vrienden van de Schola Cantorum Karolus Magnus?

Om de Gregoriaanse zang, zowel zangtechnisch als artistiek verantwoord op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren is veel studie en oefening noodzakelijk. Daartoe komt de Schola elke dinsdagavond bijeen. Ook studiemateriaal, kleding en dergelijke zijn nodig. Om de kosten van een en ander te kunnen dekken is de Schola aangewezen op de inkomsten uit eventuele optredens en van de opbrengsten van de Cd’s.

Voor het materieelbeheer is de Stichting Vrienden van de Schola Cantorum Karolus Magnus in het leven geroepen. De Schola heeft op deze wijze een vaste kring van belangstellenden rond zich verzameld die haar helpt het belangrijke culturele erfgoed, dat het Gregoriaans is, niet verloren te laten gaan.

Hoe wordt u vriend van de stichting?

Elk bedrag is uiteraard welkom. De donateurs ontvangen een of twee maal per jaar een nieuwsbrief waarin o.m. melding wordt gemaakt van de activiteiten van de Schola. Bij een donatie van minimaal €15,- per jaar heeft men recht op vrije toegang voor één persoon tot alle concerten die de schola in Nijmegen of elders geeft. Een donatie van €20,- of meer per jaar geeft recht op toegang voor twee personen. Daarnaast krijgen donateurs die €15,- of meer geven 40% korting op de Cd’s van de Schola.

Wilt u toetreden tot de vrienden van de Schola of heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de stichting: Koos Leemker, jfleemker@kpnmail.nl

Het bestuur van de stichting: Prof. Dr. H Hennekens, voorzitter; Dr. J.F. Leemker, secretaris; J.J.M. Franssen, lid; Dr. A.N.H.Weel, penningmeester;  mevrouw D, van de Zande, lid.

 

Door een legaat aan de Stichting Vrienden van de Schola cantorum Karolus Magnus te schenken, zal de schola u gedenken.

Banknummer: IBAN: NL34RABO0117602922 t.n.v. Vrienden van de Schola Cantorum Karolus Magnus.  BIC: RABONL2U