Op zaterdag 2 februari 2019 verzorgt onze dirigent, Stan Hollaardt, een introductiedag ‘Gregoriaans Zingen’ in het Passionistenklooster Sint Gabriël in Haastrecht: Een dergelijke gregoriaanse workshop wordt al meer dan tien jaar georganiseerd door het Randstedelijk Zanginstituut. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Uit het leven van Jezus’. Centraal staan gezangen gebaseerd op teksten uit de vier evangelies.

De dag wordt ingeleid door Mark-Robin Hoogland cp, provinciaal overste van de Passionisten. Tijdens deze dag worden de deelnemers ingeleid in de wereld van het gregoriaans. Het accent ligt echter op het zélf gregoriaans zingen. Ervaring of geen ervaring, vrouw of man, oud of jong: iedereen is welkom; de dag is zeker ook interessant voor degenen die vorige jaren ook al eens hebben meegedaan. De dag duurt van 10.00-16.00 uur en kost € 45 per persoon (incl. lunch en bladmuziek). Aanmeldingen vinden plaats via www.randstedelijk-zanginstituut.nl